Nyheter

 • Magdalena Andersson har presenterat den nya regeringen och avgett sin regeringsförklaring

  Den 30 november avgav statsminister Magdalena Andersson sin regeringsförklaring och presenterade den nya socialdemokratiska regeringen. Regeringen har 23 socialdemokratiska statsråd.
 • Polis och åklagare får ökade befogenheter att lyssna av kriminella gäng.

  Magdalena Andersson vänder på den första av de stenar som krävs för att bekämpa gängen. Det handlar om att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till elektronisk information.
 • Magdalena Andersson vald till Sveriges statsminister

  Idag den 29 november 2021 har riksdagen valt Magdalena Andersson till Sveriges 34:e statsminister. Det gör också henne till Sveriges första kvinnliga statsminister. Nästa steg är att Andersson ska bilda en socialdemokratisk regering.
 • Det här står på spel i budgetomröstningen

  Idag röstar Sveriges riksdag om statsbudgeten för nästa år. Den S-ledda regeringen har lagt fram ett budgetförslag med bra reformer för välfärden, tryggheten och klimatet. Mot S-regeringens budget står förslag från SD, M och KD som slår hårt mot vanligt folk.
 • Magdalena Andersson vald till Sveriges statsminister

  Idag den 24 november 2021 har riksdagen valt Magdalena Andersson till Sveriges 34:e statsminister. Det gör också henne till Sveriges första kvinnliga statsminister.
 • Annelie Karlssons röstförklaring i samband med val av statsminister

  Läs Socialdemokraternas gruppledare i Riksdagen Annelie Karlssons röstförklaring under valet av statsminister den 24 november 2021.
 • Socialdemokraterna fördjupar samarbete med självstyre

  Socialdemokraterna avser att fördjupa sitt samarbete med PYD. Amineh Kakabaveh kommer att delta i den grupp med Socialdemokraterna som kommer att arbeta med detta.
 • Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

  KLICKA HÄR FÖR FRÅGOR OCH SVAR PENSIONSFÖRSLAGET! Garantitillägg för pensionärer med låga inkomster Inkomsterna för Sveriges sämst ställda pensionärer är för låga. Regeringen kommer därför under innevarande mandatperiod att lägga fram en strukturreform för att långsiktigt stärka inkomsterna för de pensionärer som har det sämst ställt.Strukturreformen sker i form av att ett garantitillägg till pensionärer med låga inkomster*. Stödet uppgår till som mest 1000 kronor i månaden, och en proposition läggs fram till riksdagen så att den nya lagen kan träda i kraft den 1 september 2022. Garantitillägget kommer med automatik betalas ut av Pensionsmyndigheten från och med januari 2023. Inkomstavräkningen ska beakta att det fortsatt ska löna sig att ha arbetat eller att arbeta, exempelvis ska garantitillägget inte räknas av mot tjänstepension eller arbetsinkomst. Tillägget ska trappas av. Omkring 700 000 individer kommer att omfattas av förslaget. Garantitillägget ska inte tas upp till beskattning och inte påverka storleken på utbetalningar från det befintliga bostadstillägget till pensionärer.Därutöver kommer regeringen under innevarande mandatperiod lägga fram förslag till riksdagen om ett tillfälligt garantitillägg. Förslaget utformas så att Skatteverket månadsvis krediterar individens skattekonto med start senast den sista augusti 2022 till dess att det permanenta garantitillägget är på plats. Det tillfälliga garantitillägget ska i möjligaste mån likna det permanenta garantitillägget. Det kommer att utbetalas till dem som fyller 65 år eller äldre 2022, som under 2021 haft en inkomst som högst motsvarar inkomstnivån för dem som kommer att omfattas av det nya permanenta garantitillägget.I beredningsprocessen av båda ärendena kommer partierna i överenskommelsen att fullt ut medverka i samtliga delar, såsom framtagande av relevanta delar av regleringsbrev, förordningar och proposition till riksdagen.
 • Upp till 1 000 kronor mer i plånboken för de pensionärer som har det tuffast

  Läs överenskommelsen mellan S, V och MP här! Den som har varit med och byggt upp vårt land, och lagt grunden till vår gemensamma välfärd, förtjänar också en trygg ålderdom. Alldeles för många pensionärer har svårt att få privatekonomin att gå ihop.Därför har vi sedan 2014 tagit flera viktiga steg för att förbättra pensionerna. Vi har höjt garantipensionen, höjt bostadstillägget, avskaffat den orättvisa pensionärsskatten som den borgerliga regeringen införde och vi har infört ett pensionstillägg för dem som slitit ett helt yrkesliv med låg lön. I regeringens budget för 2022 höjer vi bostadstillägget ytterligare och vi arbetar för att öka inbetalningarna till pensionssystemet.Nu tar vi nästa steg för att höja pensionerna för dem med lägst inkomster. Vi vill införa ett garantitillägg i bostadstillägget för att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast. Det innebär i praktiken att vi utökar det befintliga konsumtionsstödet i bostadstillägget.Det kommer innebära att omkring 700 000 pensionärer får upp till 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Det förändrade bostadstillägget kommer att betalas ut från och med den 1 januari 2023.I väntan på denna utbetalning kommer garantitillägget tillfälligt att betalas ut via skattekontot från och med slutet av augusti 2022 till dess att ett permanent system är på plats.Detta är förslag som visar respekt för de som byggt upp vårt land som vi är så stolta över. De har rätt till en ålderdom i ekonomisk trygghet.
 • M, SD och KD vill avskaffa stödet för billigare hyresrätter

  Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vill göra det dyrare att bygga billigare bostäder genom avskaffa det statliga investeringsstödet för hyresrätter. Det riskerar att leda till att tusentals planerade bostäder inte kommer bli av, och att bostadsbristen tillåts skena.
 • M, SD och KD vill återinföra funkisskatten 

  Vi socialdemokrater vill ta bort den orättvisa skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, som gör att de får betala mer i skatt än andra. Men Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kommer att återinföra den så kallade funkisskatten, om deras gemensamma budget går igenom i riksdagen. Det skulle slå hårt mot funktionsnedsatta, svårt sjuka och utslitna.
 • Talmannen förlänger Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag

  Idag, den 16 november 2021, har talman Andreas Norlén meddelat att Magdalena Andersson fått förläng tid för att sondera förutsättningarna att bilda en regering som kan tolereras av tiksdagen. Andersson ska nu återrapportera till talmannen senast måndagen den 22 november kl. 13.00.
 • Ny S-politik för en säker och demokratisk värld

  Under partikongressen 3-7 november i Göteborg flyttade Socialdemokraterna fram sina positioner för en säker och demokratisk värld, med nya förslag och tydliggöranden om bland annat internationellt samarbete, klimatet och ett starkt folkligt försvar. Bland annat att ett globalt koldioxidpris bör införas med principen att förorenaren betalar. 
 • Ny S-politik för full sysselsättning och snabbare klimatomställning

  Nu har Socialdemokraternas partikongress fattat flera nya beslut för att göra kraftfulla investeringar för full sysselsättning och en snabbare klimatomställning.
 • Tobias Baudin vald till partisekreterare för Socialdemokraterna

  Idag, 6 november 2021, beslutade Socialdemokraternas kongress att enhälligt välja Tobias Baudin till ny partisekreterare.- Det är min absoluta övertygelse att det krävs både en stark fackföreningsrörelse och ett starkt socialdemokratiskt parti för att Sverige ska bli ännu bättre – för alla.
 • Ny S-politik för hårdare tag mot gängkriminella och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Nu har Socialdemokraternas partikongress fattat flera nya beslut för att bekämpa brotten och de kriminella miljöerna så att Sverige blir ett tryggt land för alla. Vi vill fortsätta offensiven mot gängen - angripa deras finansiering och skärpa straffen. Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas genom bland annat tydligare restriktioner mot dömda män.
 • Magdalena Anderssons installationstal på Socialdemokraternas partikongress 5 november 2021

  Magdalena Andersson höll sitt installationstal fredagen den 5 november.
 • Ny S-politik för att bryta segregationen och öka takten i klimatomställningen

  Socialdemokraterna kommer vända på varje sten för att bryta segregationen och vill bland annat införa tydligare aktivitetskrav i försörjningsstödet. För att fortsätta stödja den gröna revolutionen inom industrin vill vi även se en kraftig utbyggnad av gröna kreditgarantier. Kreditramen ska ökas till 100 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Det berättade Magdalena Andersson i sitt installationstal på Socialdemokraternas kongress i Göteborg idag.
 • Ny S-politik för att bygga landet starkare med kunskap

  Nu har Socialdemokraternas partikongress fattat flera nya beslut för hur vi ska bygga landet med kunskap. Kongressen är enig om att förbjuda vinstuttag ur skolan, att samhället ska ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling, att skolpengen ska göras om från grunden och ett rättvist skolval för alla.
 • Ny S-politik för att stärka välfärden

  Socialdemokraternas partikongress har idag tagit flera beslut för att stärka välfärden. Kongressen är enig om att sjukvården behöver mer personal, bättre arbetsmiljö och kortare köer. Kongressen har även fattat flera beslut som syftar till att stärka trygghetssystemen och öka pensionerna bland annat genom höjd pensionsavgift.
 • Magdalena Andersson vald till partiordförande för det Socialdemokratiska Arbetarepartiet

  Idag, 4 november 2021, beslutade Socialdemokraternas kongress att enhälligt välja Magdalena Andersson till ny partiordförande.- Jag tackade ja till att bli partiordförande för att jag vet att Sverige kan bättre. Och för att jag vet att det är vi socialdemokrater som har lösningarna på de problem som Sverige står inför.