Nyheter

 • Socialdemokraterna presenterar nytt internationellt program

  Socialdemokratins nya internationella program belyser vikten av att stå upp för folkrätten och mänskliga rättigheter, stärka Europasamarbetet och värna multilateralismen. En offensiv internationell klimatpolitik presenteras och flertalet konkreta förslag för att öka den globala jämlikheten.
 • Ett särskilt brott för hedersförtryck

  Hedersförtryck har inte någon plats i Sverige. S-regeringen går nu fram med ett lagförslag om att göra hedersförtryck till ett särskilt brott. Redan idag utgör hedersmotiv en straffskärpningsgrund och barnäktenskapsbrott blev ett nytt brott 2020. Att också göra hedersbrott till ett särskilt brott är ytterligare ett viktig steg på vägen för att bekämpa hedersförtryck.
 • Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

  S-regeringen går nu vidare med flera förslag för att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige. Förslagen är de första av flera kommande förslag till föränd­ringar av regel­verket för arbets­krafts­invandring.
 • Restriktioner - det här gäller vid jul och nyår

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten har bestämt att nya restriktioner för att begränsa smittspridningen ska införas från och med den 23 och 24 december. Här kan du läsa mer om vad det innebär.
 • Så vill regeringen förändra premiepensionssystemet

  Regeringen vill förändra premiepensionen för att skapa tryggare och bättre pensioner för alla. Premiepensionen ska vara utformad för pensionsspararnas bästa, inte fondbolagens.
 • Ilan de Basso blir ny Europaparlamentariker för Socialdemokraterna

  På onsdagen stod det klart att Ilan de Basso från Jönköping ersätter Johan Danielsson som Europaparlamentariker för Socialdemokraterna. Ilan förväntas officiellt bli ledamot i Europaparlamentet innan årsskiftet.
 • Krav på bindande anställningsavtal för att få arbetstillstånd i Sverige

  Sverige ska aldrig konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Det är dags att sätta stopp för de företag som missbrukar systemet och utnyjttar utländsk arbetskraft. Nu vill vi införa krav på bindande anställningsavtal för att få arbetstillstånd.