Gå till innehåll
Kyrka

Rösta för allas lika värde och rätt!

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september. Vi vill att Svenska kyrkan behandlar alla lika, oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Utan gör ditt för att säkerställa att kyrkan även fortsatt ska vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde och rätt.

Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Vi vill att Svenska kyrkan:

  • ska vara jämställd och aktivt motverka diskriminering.
  • även fortsatt ska vara en plats för alla att vigas - oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
  • ska bli ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
  • tar sitt ansvar för klimatet och aktivt bidrar till omställningen.


Om kyrkovalet och hur du röstar

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,3 miljoner medlemmar. Mellan den 6–19 september avgör medlemmar med rösträtt vilken inriktningen Svenska kyrkan ska ha. Rösträtt har alla medlemmar över 16 år. Du med rösträtt har tre val att göra, val till;

Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige.

Senast den 1 september kommer den med rösträtt att ha fått sitt röstkort och mer information om var din vallokal som du lägger din röst i finns. Förtidsröstningen börjar redan den 6 september och du kan rösta fram till valdagen den 19 september.

Är du intresserad av att bli socialdemokratisk kyrkopolitker och att få kandidera på en lista till kyrkomötet, stiftet eller församlingen. Hör då av dig till ditt partidistrikt i första hand eller till partiets kyrkopolitiska ombudsman Daniel Lindblom så får du hjälp och vägledning: daniel.lindblom@socialdemokraterna.se 072-206 58 49

Kyrkovalet 2021

Arbetar du med kyrkovalet på ditt partidistikt eller i din arbetarekommun. Gå gärna in på Kyrkovalet 2021 på Rosen för mer information