Gå till innehåll

Valberedningens förslag till val som ska förrättas under partikongressen 2021

Valberedningen är nu klar med sitt förslag över de val som ska förrättas under Socialdemokraternas partikongress i Göteborg 3–7 november.


På Socialdemokraternas kongress kommer flera val att förrättas. Kongressen ska förutom partiordförande och partisekreterare välja verkställande utskott, partistyrelse, revisorer, programkommission och granskningsutskott.

Sammanställning av valberedningens förslag

Valberedningens arbete fortgår fram till dess att kongressen fattat beslut om respektive förslag.

Valberedningens förslag till partiordförande

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Magdalena Andersson till partiordförande för det socialdemokratiska arbetarepartiet

Valberedningens förslag till partisekreterare

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Tobias Baudin till partisekreterare för det socialdemokratiska arbetarepartiet

Valberedningens förslag till verkställande utskott

Verkställande utskottet (VU) består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare (enligt det nya stadgeförslaget). Av utskottets ledamöter väljs partiordförande och partisekreterare särskilt.

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Susanna Gideonsson, Mikael Damberg, Lena Micko, Morgan Johansson och Ardalan Shekarabi till ordinarie ledamöter i verkställande utskottet.

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Thomas Eneroth, Bodil Hansson, Peter Hultqvist, Lena Hallengren, Anders Ygeman, Åsa Johansson och Marie Nilsson till ersättare i verkställande utskottet.

Valberedningens förslag till partistyrelse

Partistyrelsen (PS) består av tjugosex ordinarie ledamöter och femton ersättare.

Valberedningen föreslår kongressen att välja tjugosex ordinarie ledamöter till partistyrelsen:

Anna-Caren Sätherberg, Jämtland, Ulf Olsson, Sjuhäradsbygden, Fredrik Olovsson, Södermanland, Fredrik Lundh Sammeli, Norrbotten, Karin Wanngård , Stockholm, Kenneth Östberg, Västmanland, Vivianne Macdisi, Uppsala län, Niklas Karlsson, Skåne, Helene Fritzon, Skåne, Åsa Westlund, Stockholms län, Aida Hadzialic, Stockholms län, Lawen Redar, Stockholm, Matilda Ernkrans, Örebro län, Ronny Löfqvist, Halland, Ilan de Basso, Jönköpings län, Helene Björklund, Blekinge, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne, Hanna Westrén, Gotland, Mattias Jonsson, Göteborg, Paula Holmqvist, Fyrbodal, Isak From, Västerbotten, Teresa Carvalho, Östergötland, Peter Kärnström, Gävleborg, Patric Björk, Skaraborg, Gabriella Lavecchia, Seko och Johan Lindholm, Byggnads till ordinarie ledamöter i partistyrelsen.

Valberedningen föreslår kongressen att välja femton ersättare till partistyrelsen:

Monica Johansson, Södermanland, Anders Öberg, Norrbotten, Mattias Vepsä, Stockholm, Johan Persson, Kalmar län, Aylin Fazelian, Göteborgsområdet, Lars Isacsson, Dalarna, Andreas Schönström, Skåne, Robert Olesen, Kronoberg, Sara Nylund, Västernorrland, Jonas Attenius, Göteborg, Karin Sundin, Örebro län, Carina Ödebrink, Jönköpings län, Anna-Lena Danielsson, Västerbotten, Ebba Östlin, Stockholms län och Gunilla Svantorp, Värmland till ersättare i partistyrelsen

Valberedningens förslag till revisorer

Revisionen består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Jan Björklund, Skåne, Mattias Tegnér, Stockholms län och Elisabeth Löf, Västmanland till ordinarie ledamöter i revisionen.

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Claes Göran Carlsson, Kronoberg, Angelica Katsanidou, Kalmar län och

Eva Sonidsson, Västernorrland till ersättare i revisonen.

Valberedningen föreslår att Jan Björklund, Skåne väljs till sammankallande i revisonen.

Valberedningens förslag till programkommission

Programkommissionen består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Magdalena Andersson, Ardalan Shekarabi, Uppsala, Lawen Redar, Stockholm, Niklas Karlsson, Skåne och Emma Vigren, Västerbotten till ordinarie ledamöter i programkommissionen.

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Elof Hansjons, Stockholms län, Blerta Hoti, Göteborg, Magnus Johansson, Blekinge, Aylin Fazelian, Göteborgsområdet och Daniel Olsson, Gävleborg till ersättare i programkommissionen.

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Magdalena Andersson till sammankallande i programkommissionen

Valberedningens förslag till granskningsutskott

Granskningsutskottet består av nio ordinarie ledamöter och fyra ersättare.

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Marie Granlund, Skåne, Marino Wallsten, Västmanland, Mirja Räihä, Stockholm, Per Nylén, Västernorrland, Ulrika Truedsson, Södermanland, Victor Harju, Stockholms län, Gunilla Carlsson, Göteborg, Magnus Carlberg, Kronoberg och Anna Lundberg, Norrbotten till ordinarie ledamöter i granskningsutskottet.

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Jacob Sandberg, Södermanland, Frida Christensen, Kronoberg, Dario Espiga, Göteborg och Erik Pelling, Uppsala till ersättare i granskningsutskottet.

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Marie Granlund, Skåne till sammankallande i granskningsutskottet.