1. Nedrustning

  Vårt mål är en värld utan kärnavapen Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att verka för en fullständig avveckling av massförstörelsevapen, såväl biologiska, kemiska som nukleära. Vi ska fortsätta driva den internationella

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.41 • Storlek: 22.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nedrustning
 2. Nyanlända elever

  Höga förväntningar och goda förutsättningar Alla elever ska nå målen och ges förutsättningar att klara skolan – oavsett hur länge du bott här. På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering behöver alla skolor dela

  Senast ändrad: 2022-06-07 17.27 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyanlända elever
 3. Nyanländas etablering

  Alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tidigare har det tagit upp till tio år innan hälften etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu är tiden för vissa grupper mer än halverad. Hela

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.41 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyanländas etablering
 4. Nyindustrialisering

  Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.41 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyindustrialisering
 5. Näringspolitik och konkurrenskraft

  I det starka samhället behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.41 • Storlek: 22.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Näringspolitik och konkurrenskraft
 6. Pension

  Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och säkerställa att alla har en pension som det går att leva på Vi har ett tydligt mål: att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara minst 70 procent av slutlönen. Socialdemokraterna vill att

  Senast ändrad: 2022-06-30 10.02 • Storlek: 24.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Pension
 7. Polisen

  ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag. Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Poliserna i Sverige ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.42 • Storlek: 22.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Polisen
 8. Psykiatri

  Kampen mot psykisk ohälsa – en jämlikhetsfråga Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.42 • Storlek: 23.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Psykiatri
 9. Public service och kommersiell media

  Vi värnar public service och ger stöd för kommersiell journalistik i hela landet. Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.43 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Public service och kommersiell media
 10. Regional tillväxt

  Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för ett starkare samhälle En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle som håller ihop. Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.43 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Regional tillväxt