1. Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vår välfärd ska inte vara beroende av riskkapitalister för att fungera och svenska folket ska kunna vara med och styra

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.55 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Vinster i välfärden
 2. Språkkunskaperna inom äldreomsorgen är många gånger för dåliga och det leder till risker för de äldre. Därför vill Socialdemokraterna att det ställs krav på kunskaper i svenska för arbete

  Senast ändrad: 2022-08-25 07.58 • Storlek: 21.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S vill ställa språkkrav på de som arbetar inom äldreomsorgen
 3. Socialdemokrater går till val på att återta den demokratiska kontrollen över välfärden och öka tryggheten för äldre. Höjda pensioner och en tryggare omsorg handlar i grunden om respekt för alla pensionärer

  Senast ändrad: 2022-08-24 14.33 • Storlek: 28.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S går till val på trygghetspaket för äldre
 4. Ska Sverige klara kvaliteten i vården, skolan och omsorgen behöver samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Socialdemokraterna går till val på att stärka välfärden

  Senast ändrad: 2022-09-06 12.23 • Storlek: 28.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nationell samling för välfärden och välfärdens medarbetare
 5. Det ska vara tryggt att bli gammal Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare

  Senast ändrad: 2022-09-28 21.54 • Storlek: 21.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Äldreomsorg
 6. Idag presenterade den socialdemokratiska regeringen resultatet av den utredning om äldreomsorgen som tillsattes vintern 2020 och förslag på en äldreomsorgslag. Lagen syftar till att tydliggöra äldreomsorgens

  Senast ändrad: 2022-06-28 13.46 • Storlek: 22.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ny lag ska ge en tryggare äldreomsorg
 7. Vi tycker att det måste bli tydligare hur viktiga undersköterskorna är för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården och vill skydda yrkestiteln undersköterska. I en lagrådsremiss föreslår nu därför

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 21.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Vi vill skydda undersköterskors yrkestitel
 8. År 2018 gick vi socialdemokrater till val på att anställda inom äldreomsorgen ska få kostnadsfria arbetskläder. Nu har det blivit verklighet! Många anställda inom äldreomsorgen har fått arbeta i

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Kostnadsfria arbetskläder för personal i äldreomsorgen
 9. Sverige har under pandemin misslyckats med att skydda de äldre inom äldreomsorgen. Året som gått har satt strålkastarljuset på äldreomsorgen och hur den, trots mycket stora insatser från

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En äldreomsorgslag ska göra äldreomsorgen bättre och tryggare
 10. Från och med den 1 juli ska det bli krav på att alla som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Det föreslår den socialdemokratiska regeringen i en proposition till riksdagen. I dag upplever många

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Alla med hemtjänst ska få fast kontakt