1. Idag presenterade Socialdemokraternas partistyrelse nya politiska förslag på välfärdsområdet inför partikongressen i november. Vi ska ha en välfärd alla kan lita på där människors behov är överordnat

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 26.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Välfärd: Partistyrelsens förslag inför kongressen
 2. Familjeveckan underlättar för föräldrar att kombinera familjeliv och arbetsliv och är därför viktig för att underlätta i vardagen för många familjer. Under nästa år påbörjar vi införandet av familjeveckan, från och med

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nu påbörjar vi familjeveckan
 3. Svensk skola ska vara jämlik och fungera för varenda elev. Men då behövs fler utbildade lärare, mer tid för undervisning och lika möjligheter för alla barn. Kunskap

 4. Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge. Då lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation föreslår därför regeringen ett riktat

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga
 5. Regeringen ser över straffet ungdomsvård för att det ska anpassas bättre efter dagens problem med gängkriminalitet i unga åldrar. Bland annat utreds om maxtiden för ungdomsvården behöver förlängas, samt hur de som

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Straffet sluten ungdomsvård ses över
 6. Vi gick till val på att genomföra en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Nu levererar vi på det löftet! Oavsett vem du är eller vilken skola du går på ska du känna dig trygg och ha studiero på

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nationell plan för trygghet och studiero
 7. Regeringen tillför nu ytterligare 250 miljoner under året för att ge skolorna bättre möjlighet att se till att barn och elever kan komma ikapp med undervisningen och stötta de som behöver

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ytterligare 350 miljoner till skolan för att hantera pandemin
 8. Ingen ung ska vara utan arbete En av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar är att bryta segregationen. En viktig del i detta är att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Ingen ung ska gå utan arbete. Socialdemokraterna vill verka för det införs en

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.47 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Ungdomsarbetslöshet
 9. Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård –

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.48 • Storlek: 25.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Vinster i välfärden
 10. Regeringen lägger nu fram förslag för ökad trygghet och studiero i skolan – bland annat föreslås striktare regler för mobiltelefoner i klassrummet. – För att elever ska nå målen för utbildningen är det

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ökad studiero i skolan med nya lagförslag