1. Idag presenterar finansminister Mikael Damberg den socialdemokratiska regeringens vårbudget. Den innehåller bland annat kraftfulla förstärkningar av försvaret, insatser för att bryta segregationen och ytterligare stöd

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.38 • Storlek: 27.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En budget för att stärka Sverige
 2. Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 30.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Budget 2022: Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin
 3. I budgeten för nästa år föreslår regeringen ytterligare fem miljarder för att stärka svensk sjukvård nästa år. Det handlar bland annat om satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 27 kB Socialdemokraterna / Nyheter / 5 miljarder för att stärka svensk sjukvård
 4. Familjeveckan underlättar för föräldrar att kombinera familjeliv och arbetsliv och är därför viktig för att underlätta i vardagen för många familjer. Under nästa år påbörjar vi införandet av familjeveckan, från och med

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nu påbörjar vi familjeveckan
 5. Coronapandemin är fortfarande är en stor utmaning både i Sverige och globalt. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen därför mer pengar till vaccin och vaccinationer,

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 30 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Fortsatt beredskap för att hantera coronapandemin
 6. Takten i klimatomställningen måste öka och miljön måste skyddas. Men det kan vi bara klara om vi gör det tillsammans. I budgeten för nästa år föreslår regeringen stora satsningar på miljö- och

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 25 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stora satsningar på miljö- och klimatarbetet
 7. I ett starkt samhälle ska ingen behöva leva på knappa ekonomiska marginaler. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen några viktiga åtgärder för att minska

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 26.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nya åtgärder för stärkt ekonomisk rättvisa för fler
 8. Offensiven för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i Sverige fortsätter. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen stora satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna,

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 29.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Förstärkning av hela rättsväsendet
 9. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas. Män som begår brott mot kvinnor ska straffas, kvinnor som utsätts för våld ska få det stöd de behöver och mer ska göras för

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 29.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nya satsningar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
 10. Sverige är ett skogsland. Skogen är enormt viktig både för ekonomi och jobb, hållbar tillväxt och för biologisk mångfald. Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu kraftfulla satsningar

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 25.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stora satsningar på skogen i regeringens höstbudget