1. Under coronapandemin har flera krisåtgärder beslutats och genomförts för att möta konsekvenserna av pandemin. De flesta av dessa åtgärder har avslutats, liksom de smittskyddsåtgärder som har införts. Här samlar vi alla texter och alla åtgärder som

  Senast ändrad: 2023-02-14 11.05 • Storlek: 29.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona
 2. För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden. I år riskerar coronakrisen att sätta stopp för det. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu därför 180 miljoner kronor för att kommunerna

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / 20 000 sommarjobb för ungdomar
 3. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka,

 4. Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Slutdatum för

 5. Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott. Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats,

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 19.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Inreseförbud
 6. Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. – Vi befinner oss i

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Ny lag gör det möjligt att stänga skolor
 7. Från och med den 18 mars rekommenderas alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 21.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Undervisning på distans
 8. Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Slopad karensavdrag för fler grupper
 9. Regeringen och samarbetspartierna är överens om ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge. Det handlar bland

 10. Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning. 500 miljoner kronor till

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / En miljard kronor till kultur och idrott