1. Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning
 2. Regeringen föreslår att företag som tappar en stor del av sin omsättning under i perioderna november-december och januari-februari ska kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Omställningsstödet förstärks för små företag
 3. Regeringen föreslår en förstärkning av korttidspermitteringarna. Förslaget innebär att företagen ges möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent till under perioden januari-mars. Möjlighet

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Förstärkt korttidspermittering för att rädda svenska jobb
 4. Regeringen avsätter ytterligare 5,5 miljarder kronor till storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Det innebär att regeringen nu totalt avsatt 7,5 miljarder kronor

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 18.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ytterligare 5,5 miljarder för testning av covid-19 under 2021
 5. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts till forskning för att öka kunskapen om kvarvarande symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 18.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Regeringen satsar 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid
 6. Sverige har under pandemin misslyckats med att skydda de äldre inom äldreomsorgen. Året som gått har satt strålkastarljuset på äldreomsorgen och hur den, trots mycket stora insatser från

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En äldreomsorgslag ska göra äldreomsorgen bättre och tryggare
 7. Idag har regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, kommit överens om användandet av snabbtester. Snabbtesterna ska användas för att exempelvis snabbt upptäcka och motverka utbrott på

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Sverige ska börja använda snabbtester för covid-19
 8. Regeringen har idag beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna med anledning av covid-19 som gäller tillfällig föräldrapenning för att minska smittspridningen, minska belastningen på

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Regeringen förlänger den tillfälliga föräldrapenningen
 9. I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året som ska bidra till att Sverige står bättre rustat inför

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 20.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stärkt forskning inom hälsa och välfärd
 10. I går bekräftade Coronakommissionen vad många av oss påtalat: svensk äldreomsorg har stora brister. Under våren blev det tydligt att vi i Sverige under