1. Pandemin är inte över – men har gått in i en ny fas. I vårändringsbudgeten tillförs nu ytterligare 8 miljarder för att stärka välfärden och bland annat möjliggöra för hela den vuxna befolkningen att ta en

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Satsningar på välfärden i pandemins nya fas
 2. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har bestämt att nya restriktioner för att begränsa smittspridningen ska införas från och med den 23 och 24 december. Här kan du läsa mer om vad det innebär. Idag den

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Restriktioner - det här gäller vid jul och nyår
 3. Det övergripande målet med arbetet mot Covid-19 är att minska takten på smittspridningen. Det är viktigt för att kunna ”platta ut kurvan”, så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt - det skulle innebära en för stor

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 19.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Minskad smittspridning
 4. För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först – inte minst under en pågående pandemi. Pengar ska och kommer inte vara ett problem för arbetet mot viruset. För oss är det viktigt att säkerställa en god arbetsmiljö för personal

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Vård och omsorg
 5. För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden. I år riskerar coronakrisen att sätta stopp för det. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu därför 180 miljoner kronor för att kommunerna

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / 20 000 sommarjobb för ungdomar
 6. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka,

 7. Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Slutdatum för

 8. Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott. Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats,

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Inreseförbud
 9. Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. – Vi befinner oss i

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 21.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Ny lag gör det möjligt att stänga skolor
 10. Från och med den 18 mars rekommenderas alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 22.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Undervisning på distans