1. Värna den svenska alkoholpolitiken Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi

  Senast ändrad: 2022-08-10 12.19 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Alkohol
 2. En trygg och säker del av vården Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa

  Senast ändrad: 2022-09-28 21.55 • Storlek: 19.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Apotek
 3. Kampen mot psykisk ohälsa – en jämlikhetsfråga Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett

  Senast ändrad: 2022-09-08 15.47 • Storlek: 21.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Psykiatri
 4. Trygghet när du blir sjuk Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett

  Senast ändrad: 2022-09-26 14.36 • Storlek: 21.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Sjukförsäkringen
 5. En närmare sjukvård, med mindre köer! Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om man kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa mig förbi

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.26 • Storlek: 25.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Sjukvård
 6. Många går runt med hälsoproblem och sjukdomar som inte upptäcks och därför också blir allvarliga eller rentav dödliga innan man hinner få vård för dem. Det finns stora vinster, både för

  Senast ändrad: 2022-09-09 07.03 • Storlek: 20.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Alla ska erbjudas en hälsoundersökning det året man fyller 60 år
 7. Socialdemokraterna presenterar idag flera förslag för att minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och sätta stopp för

  Senast ändrad: 2022-09-06 09.42 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Satsa på vården för psykisk ohälsa – sälj inte ut BUP!
 8. Socialdemokraterna vill fortsätta satsa på förlossningsvården och under nästa mandatperiod införa ett mål om en barnmorska per födande i de regioner där vi styr. Alla blivande föräldrar ska kunna känna sig trygga under

  Senast ändrad: 2022-09-01 09.33 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En barnmorska per födande
 9. Ska Sverige klara kvaliteten i vården, skolan och omsorgen behöver samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Socialdemokraterna går till val på att stärka välfärden

  Senast ändrad: 2022-09-06 12.23 • Storlek: 28.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nationell samling för välfärden och välfärdens medarbetare
 10. Socialdemokraterna presenterade under morgonen den 16 augusti 2022 ett paket för att stoppa sönderprivatiseringen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. – Vår välfärd ska inte vara

  Senast ändrad: 2022-08-16 09.32 • Storlek: 24.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Så vill S sätta stopp för sönderprivatiseringen