1. En bättre havsmiljö kräver insatser Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden ska säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden ska vara hållbara. Vårt rena dricksvatten

  Senast ändrad: 2022-08-18 16.33 • Storlek: 23.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Havsmiljö
 2. Minska farliga kemikalier Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna vill att Sverige går

  Senast ändrad: 2022-08-22 09.34 • Storlek: 20.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Kemikalier
 3. Mat

  Ett starkt svenskt jordbruk tryggar livsmedelsförsörjningen Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stoppa matfusket och stärka konsumenternas rätt till bra information. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.59 • Storlek: 21.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Mat
 4. n är vårt gröna guld Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.53 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Skog
 5. Samhällets beredskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger S-regeringen nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare

  Senast ändrad: 2022-07-21 16.10 • Storlek: 19.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas
 6. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen statliga kreditgarantier till gröna investeringar. Förslaget syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Satsning på gröna investeringar
 7. Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Forskningen säger att vi kan avvärja hotet men då behövs kraftfulla åtgärder – och det nu. Sverige ska gå före i klimatomställningen och bli världens första fossilfria

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Klimatomställningen måste ske rättvist
 8. Under september presenteras de satsningar som regeringen föreslår i budgeten för 2020. Denna sida kommer att uppdateras löpande med de satsningar som tas ut. Budgetsatsningarna är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 42.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Budget 2020
 9. Socialdemokraterna kräver att EU ökar sitt ekonomiska stöd till klimatfonden, GCF, och att man inför en miniminivå för alla medlemsstaters bidrag. EU behöver ta ledartröjan i klimatomställningarna och se till att alla

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Krav på klimatinvesteringar i EU
 10. Regeringen föreslår flera satsningar som kan bidra till att nå målet om nettonollutsläpp senast 2045 och negativa utsläpp därefter. Satsningar på industriklivet, gröna investeringar och

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Satsningar på miljöteknik - för att nå utsläppsmålet för 2045