1. Inför Socialdemokraternas kongress i april presenterar partistyrelsen nya skolförslag. Om alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i klassrummet behöver vi också se till att alla skolor

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.40 • Storlek: 22.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Tak för andel nyanlända elever
 2. I dag skriver Mikael Damberg och Karl-Petter Thorwaldsson en debattartikel där de föreslår arbetarrörelsens nya hållning i frågan om arbetskraftsinvandring: jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.40 • Storlek: 22 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ordning och reda i arbetskraftsinvandringen
 3. Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på

 4. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har i dagarna meddelat att de kommer att skicka migrationskommitténs betänkande på remiss. Dessa förslag kommer senare ligga till grund för en proposition

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En permanent och långsiktigt hållbar asyllagstiftning
 5. Flera av dessa kommuner påverkas fortfarande av kostnader för mottagandet och kostnader för att ställa om verksamhet till ett lägre mottagande. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 21.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande
 6. 2020 föreslog regeringen att ett intensivår för nyanlända införs. Intensivåret ska bidra till att nyanlända ska komma snabbar ein på arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen i

 7. Det är viktigt att asylsökande och nyanlända får information om det svenska samhället. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stärkt samhällsinformation för asylsökande
 8. Nu har riksdagen röstat igenom en ny migrationslagstiftning som innebär att Sverige får en långsiktigt hållbart mottagande. Lagen innebär bland annat: Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, särskilda krav

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ny migrationslagstiftning genomröstad
 9. Nu går vi över till en lagstiftning som vilar på att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. Det kommer i den delen innebära den stramaste permanenta lagstiftningen på 40 år. Den nya och

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Regeringens förslag till ny migrationspolitik
 10. Höga förväntningar och goda förutsättningar Alla elever ska nå målen och ges förutsättningar att klara skolan – oavsett hur länge du bott här. På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering behöver alla skolor dela

  Senast ändrad: 2022-06-07 17.27 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyanlända elever