1. En reglerad invandring som fungerar Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. På samma sätt som

  Senast ändrad: 2022-08-30 15.13 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Migration, asyl- och flyktingpolitik
 2. Höga förväntningar och goda förutsättningar Alla elever ska nå målen och få förutsättningar att klara skolan – oavsett hur länge du bott här. På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering så behöver alla skolor

  Senast ändrad: 2022-08-30 12.37 • Storlek: 20.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyanlända elever
 3. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har i dagarna meddelat att de kommer att skicka migrationskommitténs betänkande på remiss. Dessa förslag kommer senare ligga till grund för en proposition

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 21.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En permanent och långsiktigt hållbar asyllagstiftning
 4. Flera av dessa kommuner påverkas fortfarande av kostnader för mottagandet och kostnader för att ställa om verksamhet till ett lägre mottagande. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 18.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande
 5. 2020 föreslog regeringen att ett intensivår för nyanlända införs. Intensivåret ska bidra till att nyanlända ska komma snabbar ein på arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen i

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 21.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Bättre integration - Fler ska komma snabbare in på arbetsmarknaden
 6. Det är viktigt att asylsökande och nyanlända får information om det svenska samhället. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 21.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stärkt samhällsinformation för asylsökande
 7. Nu går vi över till en lagstiftning som vilar på att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. Det kommer i den delen innebära den stramaste permanenta lagstiftningen på 40 år. Den nya och

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 20.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Regeringens förslag till ny migrationspolitik
 8. Den socialdemokratiska regeringen ger Migrationsverket och länsstyrelserna i uppdrag att skapa ytterligare boendeplatser för människor på flykt från Ukrainakriget. – Vi behöver göra

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Regeringen vill skapa nya flyktingplatser för Ukrainska flyktingar
 9. Nu har riksdagen röstat igenom en ny migrationslagstiftning som innebär att Sverige får en långsiktigt hållbart mottagande. Lagen innebär bland annat: Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, särskilda krav

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ny migrationslagstiftning genomröstad
 10. S-regeringen går nu vidare med flera förslag för att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige. Förslagen är de första av flera kommande förslag till föränd­ringar av regel­verket för

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 20.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Skärpta regler för arbetskraftsinvandring