1. Statsminister Stefan Löfven har nu meddelat att från den 13 juni kan inrikes resor genomföras av symtomfria personer. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att läget är fortsatt allvarligt. Vi har en utbredd

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 18.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Regeringen öppnar upp för inrikes resor
 2. Vi är nu i en ny fas som möjliggör nya initiativ för testning och smittspårning. Det handlar i korthet om att staten åtar sig att betala för all testning för aktiv infektion men också att stärka

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nya initiativ för testning och smittspårning
 3. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om nya åtgärder med anledning av coronapandemin. Bland annat föreslås ett

 4. Regeringen har presenterat ett riktat bidrag till kollektivtrafiken under coronakrisen på totalt tre miljarder kronor. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Riktat bidrag till kollektivtrafiken
 5. Från dag ett har regeringen varit tydlig med att en storstorskalig testning ska ske efter behov. Den ska vara jämlik, ordnad och säker. Under en pressträff meddelade socialminister Lena Hallengren att takten i

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Dags att öka takten i testningen
 6. Stockholm, den 22 mars 2020. Det talade ordet gäller. Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor. Nu behöver varje

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stefan Löfvens tal till nationen
 7. Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning
 8. Regeringen föreslår att företag som tappar en stor del av sin omsättning under i perioderna november-december och januari-februari ska kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 19.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Omställningsstödet förstärks för små företag
 9. Regeringen föreslår en förstärkning av korttidspermitteringarna. Förslaget innebär att företagen ges möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent till under perioden januari-mars. Möjlighet

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Förstärkt korttidspermittering för att rädda svenska jobb
 10. Regeringen avsätter ytterligare 5,5 miljarder kronor till storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Det innebär att regeringen nu totalt avsatt 7,5 miljarder kronor

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 18.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ytterligare 5,5 miljarder för testning av covid-19 under 2021