1. Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, har regeringen beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond. Syftet

 2. Sverige kommer att lämna ett initialt bidrag om 100 miljoner kronor till FN:s samlade globala humanitära appell för covid-19. Sverige svarar på så vis upp mot FN:s

 3. Från den 1 december kommer alla behöva visa upp covidbevis, även kallat covidpass, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar såsom till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter. Har kan du läsa

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 32.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Covidbevis
 4. Det övergripande målet med arbetet mot Covid-19 är att minska takten på smittspridningen. Det är viktigt för att kunna ”platta ut kurvan”, så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt - det skulle innebära en för stor

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 24.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Minskad smittspridning
 5. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka,

 6. Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Slutdatum för

 7. Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott. Läs mer på regeringen.se Uppdaterades senast: 02 juni

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 24.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Inreseförbud
 8. Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. – Vi befinner oss i

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 25.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Ny lag gör det möjligt att stänga skolor
 9. Från och med den 18 mars rekommenderas alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 26.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Undervisning på distans
 10. Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och

  Senast ändrad: 2022-06-02 22.20 • Storlek: 25.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / Corona / Urval av nyheter / Slopad karensavdrag för fler grupper