1. Att bryta segregationen är en av S-regeringens viktigaste prioriteringar. I dag finns stora skillnader mellan bostadsområden och mellan kommuner vad gäller arbetslöshet, skolresultat,

    Senast ändrad: 2022-07-14 14.33 • Storlek: 20.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregation
  2. Det statliga investeringsstödet för hyres- och studentbostäder infördes hösten 2016 av Socialdemokraterna med syfte att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. När

  3. Sverige ska vara ett land där barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet och där den som jobbar kan leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Människors

  4. Hela samhället ska gå till samlad offensiv för att bryta segregationen, tränga tillbaka våldet och knäcka gängen – det var budskapet när statsministern och Socialdemokraternas partiordförande höll en

    Senast ändrad: 2022-08-22 12.10 • Storlek: 26.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S ska gå på de kriminella gängens pengar
  5. Socialdemokraterna presenterar idag en bred satsning för att steg för steg bryta segregationen. Bland annat vill man göra kraftfulla åtgärder för att bryta bostadssegregationen, skärpa

    Senast ändrad: 2022-08-15 11.51 • Storlek: 25.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S presenterar bred satsning för att bryta segregationen