1. I det starka samhället behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska

  Senast ändrad: 2023-11-07 11.19 • Storlek: 26.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Näringspolitik och konkurrenskraft
 2. För att finansiera det vi tillsammans har nytta av Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner, klimatsatsningar och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.27 • Storlek: 29.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Skatter
 3. Sänkt drivmedelsskatt, en förlängd elpriskompensation, höjt bostadsbidrag till barnfamiljer och kompensation till privatpersoner med bil. Det var några av insatserna i det åtgärdspaketet som

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 32.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stödpaket mot prisökningarna på el och drivmedel
 4. Höga priser på el, diesel, foder och gödsel gör att många lantbrukare nu känner oro för framtiden. Regeringen föreslår därför ett stödpaket om totalt en miljard till svenska lantbrukare och växthusföretag. Vi ser

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 27.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Miljardstöd till svenskt jordbruk
 5. Regeringen presenterar idag tre skatteförslag i höstens budget som ger mer pengar i plånboken för vanligt folk. Det handlar om sänkt skatt för att vara med i a-kassan, sänkt skatt för låg- och

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 27.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Mer pengar i plånboken för vanligt folk
 6. Den samlade högeroppositionen går fram med nästan 80 miljarder i skattesänkningar utan att vara överens om hur det ska finansieras. Skattesänkningar som riskerar att elda på inflationen och

  Senast ändrad: 2022-08-31 10.08 • Storlek: 28.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Högerkonservativ ekonomisk politik slår mot vanligt folk
 7. Vi har byggt upp våra välfärdssystem för att skydda de svagaste och sköraste i samhället. Därför är det otroligt viktigt att jobba stenhårt mot dem som försöker utnyttja systemet. Att

 8. Regeringen vill säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 29.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Regeringen säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland
 9. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet med förslaget är att att komma åt skatteplanering där aktörer

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 28.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering