1. Rättvisa betyg som speglar elevernas kunskaper Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.31 • Storlek: 19.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Betyg
 2. För demokrati och utveckling Folkbildning är en viktig del i ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur. Socialdemokraterna vill värna

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.37 • Storlek: 19.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Folkbildning
 3. En plats för kunskap och utveckling Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.40 • Storlek: 19.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Folkhögskola
 4. Stärkt konkurrenskraft genom forskning Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation som konkurrerar med kunskap och kompetens. Socialdemokraterna värnar den svenska forskningen som inom många områden är världsledande. Den

  Senast ändrad: 2022-08-18 16.21 • Storlek: 20.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Forskning
 5. Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag i skolan Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Det är dags att ta

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.41 • Storlek: 22.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Friskolor
 6. Mindre elevgrupper och fler fritidsaktiviteter Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.34 • Storlek: 20.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Fritidshem
 7. En trygg och lärorik förskola för alla barn Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Elevgrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.35 • Storlek: 21.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Förskola
 8. Alla sexåringar ska gå i förskoleklass Alla barn ska få en bra start på sitt lärande. Därför ska förskoleklassen förbättras och likvärdigheten öka. Socialdemokraterna vill minska klasstorlekarna och anställa mer personal investera i lärarna och deras

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.39 • Storlek: 19.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Förskoleklass
 9. En gymnasieexamen är nyckeln till jobb och vidare studier En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Senast ändrad: 2022-08-23 14.00 • Storlek: 20.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Gymnasieskola
 10. Högskoleutbildning bidrar till utveckling, kunskap och tillväxt I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratiska högskolepolitiken är en regional och nationell tillväxtmotor. För jobben och

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.42 • Storlek: 20.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Högskola