1. Svenska folket ser kopplingen mellan misslyckanden i skolan och risk för kriminalitet. Om barn och unga inte lyckas i skolan ökar riskerna att hamna snett. Lika hårda som vi ska vara mot brotten ska vi

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Skola där alla lyckas, förhindrar kriminalitet
 2. Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens förslag till budget. Mer pengar till en starkare välfärd i hela landet, mer i plånboken för pensionärer och en rättvis klimatomställning står i fokus

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En budget för ett starkare samhälle
 3. Inför Socialdemokraternas kongress i april presenterar partistyrelsen nya skolförslag. Om alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i klassrummet behöver vi också se till att alla skolor

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.40 • Storlek: 22.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Tak för andel nyanlända elever
 4. Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 26.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Satsningar på forskning för att återstarta ekonomin
 5. Vi har gjort stora satsningar på skolan de senaste åren. Men vi är inte nöjda. För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 27.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare
 6. En förändrad arbetsmarknad gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. För att det ska vara möjligt att arbeta längre behövs möjligheter till omställning och kompetensutveckling under en större del av

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Höjd åldersgräns för studiemedel
 7. Alla skolor ska vara bra skolor. Det ska inte spela roll i vilken skola en elev går i eller vilket klassrum en elev befinner sig i. Det ska finnas goda förutsättningar att rekrytera

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Riktade skolsatsningar till områden med socioekonomiska utmaningar
 8. Regeringen föreslår en rad läsfrämjande insatser i höstbudgeten. Omkring 200 miljoner årligen satsas på läsfrämjande genom att stärka föräldrar, skola och bibliotek. Stärkta bibliotek Biblioteket är en fristad,

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 26.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Läsfrämjande insatser i höstbudgeten
 9. Antalet sökande till högskolan i höst har ökat kraftigt då Coronaviruset påverkat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Idag meddelade regeringen att ytterligare 1 300 nya permanenta

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Fler ska kunna studera på högskola och universitet
 10. Idag presenterade Socialdemokraternas partistyrelse nya politiska förslag på välfärdsområdet inför partikongressen i november. Vi ska ha en välfärd alla kan lita på där människors behov är överordnat

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 26.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Välfärd: Partistyrelsens förslag inför kongressen