1. Ett Sverige där alla jobbar och bidrar Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.13 • Storlek: 21.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Integration
 2. Företag i hela landet ska kunna hitta rätt kompetens En av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar är att bryta segregationen. Samtidigt som vi i vissa grupper har hög arbetslöshet saknas arbetskraft i många branscher. För att arbetsmarknaden

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.42 • Storlek: 21.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Kompetensförsörjning
 3. Ska värderas högt och mötas med respekt Lärare ska ha goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.44 • Storlek: 23 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Lärare
 4. Alla elever ska ha rätt att få hjälp med sina läxor, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför kunna få hjälp med

  Senast ändrad: 2022-08-25 09.20 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Läxor
 5. Rättvisa betyg och digitaliserade nationella prov De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning. Socialdemokraterna vill stoppa provfusket och öka rättssäkerheten digitalisera de

  Senast ändrad: 2022-08-30 12.17 • Storlek: 19.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nationella prov
 6. Höga förväntningar och goda förutsättningar Alla elever ska nå målen och få förutsättningar att klara skolan – oavsett hur länge du bott här. På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering så behöver alla skolor

  Senast ändrad: 2022-08-30 12.37 • Storlek: 20.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyanlända elever
 7. Alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tidigare har det tagit upp till tio år innan hälften etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu är tiden för vissa grupper mer än halverad. Hela

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.51 • Storlek: 20.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyanländas etablering
 8. Tydligt ledarskap för trygga skolor Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap. Socialdemokraterna vill att rektorer och

  Senast ändrad: 2022-09-05 10.02 • Storlek: 21.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Rektorer
 9. Religiös påverkan hör inte hemma i skolan Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan. Därför vill vi förbjuda att nya religiösa friskolor etableras. Egentligen vill vi förbjuda dessa skolor

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.47 • Storlek: 21.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Religiösa friskolor
 10. Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka gängen Hela samhället ska mobiliseras för att bryta segregationen. För att lyckas med detta måste först och främst fler vuxna komma i arbete – men det handlar också om att lärare,

  Senast ändrad: 2022-09-30 15.33 • Storlek: 23 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Segregation