1. Rättvisa betyg som speglar elevernas kunskaper Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.31 • Storlek: 26.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Betyg
 2. För demokrati och utveckling Folkbildning är en viktig del i ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur. Socialdemokraterna vill värna

  Senast ändrad: 2023-07-12 14.04 • Storlek: 26.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Folkbildning
 3. En plats för kunskap och utveckling Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.40 • Storlek: 26.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Folkhögskola
 4. Företag i hela landet ska kunna hitta rätt kompetens En av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar är att bryta segregationen. Samtidigt som vi i vissa grupper har hög arbetslöshet saknas arbetskraft i många branscher. För att arbetsmarknaden

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.42 • Storlek: 27.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Kompetensförsörjning
 5. Ska värderas högt och mötas med respekt Lärare ska ha goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som

  Senast ändrad: 2022-10-04 13.44 • Storlek: 29.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Lärare
 6. Alla elever ska ha rätt att få hjälp med sina läxor, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför kunna få hjälp med

  Senast ändrad: 2022-08-25 09.20 • Storlek: 26.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Läxor
 7. Rättvisa betyg och digitaliserade nationella prov De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning. Socialdemokraterna vill stoppa provfusket och öka rättssäkerheten digitalisera de

  Senast ändrad: 2022-08-30 12.17 • Storlek: 26.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nationella prov
 8. Höga förväntningar och goda förutsättningar Alla elever ska nå målen och få förutsättningar att klara skolan – oavsett hur länge du bott här. På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering så behöver alla skolor

  Senast ändrad: 2022-08-30 12.37 • Storlek: 27.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyanlända elever
 9. Alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tidigare har det tagit upp till tio år innan hälften etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu är tiden för vissa grupper mer än halverad. Hela

  Senast ändrad: 2022-08-31 14.51 • Storlek: 27.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nyanländas etablering
 10. Tydligt ledarskap för trygga skolor Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap. Socialdemokraterna vill att rektorer och

  Senast ändrad: 2022-09-05 10.02 • Storlek: 27.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Rektorer