1. Stärk konsumenternas makt Vi socialdemokrater vill stärka konsumenternas makt. När företag inte följer de regler som gäller så måste det få tydligare konsekvenser. Samhället får inte svika de som hamnat i skuldfällan. Socialdemokraterna vill att det

    Senast ändrad: 2022-09-26 14.03 • Storlek: 28.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Konsumentfrågor
  2. En sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll Arbetet med att förhindra de negativa konsekvenserna av spel är en prioriterad fråga för oss. Frågorna ingår i en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, samt

    Senast ändrad: 2022-09-28 21.58 • Storlek: 27.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Spelmissbruk
  3. Värna den svenska alkoholpolitiken Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi

    Senast ändrad: 2022-08-10 12.19 • Storlek: 27 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Alkohol