1. för fred, stabilitet och självständighet Svensk säkerhetspolitik ska vara fredsbevarande och krigsavhållande. Den ska innehålla: ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete, ett starkare Förenta

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.47 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Säkerhetspolitik
 2. Statsminister Magdalena Andersson träffade under måndagen den 4 juli Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev. Under dagen besökte statsministern också städerna Borodjanka och Butja. – Det har

  Senast ändrad: 2022-07-05 10.57 • Storlek: 22.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Statsminister Magdalena Andersson har besökt Ukraina
 3. Den socialdemokratiska partistyrelsen beslutade den 15 maj att ett nytt internationellt program ska arbetas fram utifrån det nya säkerhetspolitiska läget Sverige, Europa och världen befinner sig i efter den 24

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.38 • Storlek: 23.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ett nytt internationellt program
 4. Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2 procent av BNP. Resurser som så snabbt som möjligt ska omsättas i en praktiskt stärkt försvarsförmåga. Det meddelade idag statsminister Magdalena

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 25.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Kraftig förstärkning av Sveriges försvarsförmåga
 5. Den socialdemokratiska regeringen ger Migrationsverket och länsstyrelserna i uppdrag att skapa ytterligare boendeplatser för människor på flykt från Ukrainakriget. – Vi behöver göra

 6. I skuggan av dagens internationella kvinnodagsfirande pågår ett oprovocerat, olagligt och oförsvarbart krig. Vi vet att kvinnor och barn är särskilt utsatta i krig och konflikter. Därför visar vi idag, på

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 31.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / 8 mars 2022: Kvinnorna ska inte falla offer
 7. Sverige ska ha ett starkt totalförsvar med en militär förmåga och civil beredskap som är fredsbevarande och krigsavhållande. Det svenska försvaret ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.19 • Storlek: 24.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Försvar och krisberedskap
 8. För en stabil och varaktig fred i Mellanöstern. Fredssamtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas. Vi vill se en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida. Socialdemokraterna

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.23 • Storlek: 21.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Israel och Palestina
 9. Universella, odelbara och individuella Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för demokrati. De är universella och gäller alla. Varje människa är unik och alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Vi står upp för

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.32 • Storlek: 22.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Mänskliga rättigheter
 10. Sverige skickar 120 instruktörer till Storbritannien för att delta i grundutbildningen för 10 000 ukrainska soldater. Det meddelade statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist vid en

  Senast ändrad: 2022-08-08 08.22 • Storlek: 25.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Sverige ska utbilda ukrainska soldater