1. För fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling Sveriges bistånd ska användas för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska gå i skolan, att fler människor får tillgång till rent vatten och att

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.13 • Storlek: 20.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Bistånd
 2. EU

  Ett EU för medborgarna Europeiska unionen är i första hand ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten, något som har lett till fler jobb och en

  Senast ändrad: 2022-08-11 09.37 • Storlek: 21.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / EU
 3. FN

  Ett handlingskraftigt och öppet FN Förenta Nationerna utgör navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. FN måste genom fortsatt reformarbete rustas för att bättre svara upp mot och hantera dagens och morgondagens utmaningar

  Senast ändrad: 2022-08-11 15.41 • Storlek: 19.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / FN
 4. Sverige ska ha ett starkt totalförsvar med en militär förmåga och civil beredskap som är fredsbevarande och krigsavhållande. Det svenska försvaret ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka

  Senast ändrad: 2022-10-04 12.58 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Försvar och krisberedskap
 5. För en stabil och varaktig fred i Mellanöstern. Fredssamtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas. Vi vill se en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida. Socialdemokraterna

  Senast ändrad: 2022-08-19 14.47 • Storlek: 19.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Israel och Palestina
 6. Universella, odelbara och individuella Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en fungerande demokrati. De är universella och gäller alla människor på jorden. Varje människa är unik och alla människor har rätt att bli

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.14 • Storlek: 19.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Mänskliga rättigheter
 7. för fred, stabilitet och självständighet Svensk säkerhetspolitik ska vara fredsbevarande och krigsavhållande. Den ska innehålla: ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete, ett starkare Förenta

  Senast ändrad: 2022-09-29 10.17 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Säkerhetspolitik
 8. Sverige skickar 120 instruktörer till Storbritannien för att delta i grundutbildningen för 10 000 ukrainska soldater. Det meddelade statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist vid en

  Senast ändrad: 2022-08-08 08.22 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Sverige ska utbilda ukrainska soldater
 9. Statsminister Magdalena Andersson träffade under måndagen den 4 juli Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev. Under dagen besökte statsministern också städerna Borodjanka och Butja. – Det har

  Senast ändrad: 2022-07-05 10.57 • Storlek: 20.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Statsminister Magdalena Andersson har besökt Ukraina
 10. Den socialdemokratiska partistyrelsen beslutade den 15 maj att ett nytt internationellt program ska arbetas fram utifrån det nya säkerhetspolitiska läget Sverige, Europa och världen befinner sig i efter den 24

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.38 • Storlek: 20.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ett nytt internationellt program