1. Svenska folket ser kopplingen mellan misslyckanden i skolan och risk för kriminalitet. Om barn och unga inte lyckas i skolan ökar riskerna att hamna snett. Lika hårda som vi ska vara mot brotten ska vi

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Skola där alla lyckas, förhindrar kriminalitet
 2. Vi socialdemokrater kommer i varje läge att prioritera välfärden först. Det är vårt bästa verktyg för jämlikhet och rättvisa. Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Välfärden först – nu tillför vi mer resurser!
 3. I kampen mot gängkriminaliteten behövs förebyggande insatser, innan det går snett. Nu tar Socialdemokraterna vidare ännu en punkt i kampen mot gängkriminaliteten. Att Socialtjänsten ska får större möjlighet

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Fler barn ska få stöd, innan det går snett!
 4. Även cancervården har påverkats under hanteringen av covid-19. Flera verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserad cancer och färre patienter som söker för symtom som kan bero på cancer. Regeringen ser därför

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nu stärker vi cancervården
 5. Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. Den behöver också anpassas till de förändringar som omställningen till en god och nära vård innebär. Det är viktigt att personalen har rätt

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 21.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nu förstärker vi ambulanssjukvården
 6. Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Idag presenterar vi statsbudgeten för nästa år - ett kraftfullt grönt återstartspaket för fler jobb, en starkare välfärd och en snabbare

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 28 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Budget 2021: Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen
 7. Pensionerna behöver höjas. När vi ser att människor i vanliga yrken får en orimligt låg pension trots ett långt arbetsliv måste vi agera. Nu inför vi därför ett pensionstillägg enligt livsinkomstprincipen, som innebär en

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nu höjer vi pensionerna
 8. Regeringen har presenterat budgetsatsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället: en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden,

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 26.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Social rättvisa
 9. Vi har gjort stora satsningar på skolan de senaste åren. Men vi är inte nöjda. För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 27.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare
 10. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans. Försäkringskassan får ökade resurser för att minska