Kultur - Socialdemokraterna

Kultur

Kultur banar väg för nya jobb

Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

Socialdemokraterna vill:

 • utveckla kulturlivet i hela landet
 • utveckla kultursamverkansmodellen
 • utöka fri entré till regionala museer
 • utveckla konstnärernas villkor.
Portrait of representative Gruppledare och vice ordförande Kulturutskottet Gunilla C Carlsson

Håller du med?

Kultur för ett levande Sverige

Kulturen är en drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för samtal och debatt. Genom kulturen uttrycker vi åsikter och upptäcker nya tankar, idéer och perspektiv. Kulturen granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer. En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle. Kulturen är en viktig del av välfärden. Sverige har haft en kulturpolitik med målet att alla ska kunna delta i kulturlivet – detta är en del av den svenska modellen.

Socialdemokraterna har ett övergripande mål: år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar så att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa. Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

Uppdaterades senast: 30 mars 2017

Det här har vi gjort:

 • ökat kulturbudgeten
 • återinfört fri entré på statliga museer
 • satsat på musik- och kulturskolan för att möjliggöra lägre avgifter
 • satsat på kultur i vissa bostadsområden
 • satsat på läsfrämjande insatser.

 

Relaterade ämnen
 • Idrott

  Idrottsrörelsen är en del av den svenska modellen. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. Vi ser med oro på de höjda avgifterna som riskerar stänga ute barn och unga.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kultur

  Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kyrkor och trossamfund

  Sverige är ett mångkulturellt land – med plats för olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Public service och kommersiell media

  Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.