Alkohol och narkotika

Värna den svenska alkoholpolitiken

Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin
 • slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerad försäljning av alkohol.
 • vi säger nej till så kallad gårdsförsäljning då det inte är förenligt med EU:s regler för att kunna ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker
 • skärpta bestämmelser om näthandel med alkohol i syfte att värna Systembolagets ensamrätt
 • skärpta insatser mot smuggling av alkohol.

Värna den svenska alkoholpolitiken

Det finns i Sverige ca 500 000 personer med missbruk eller beroende. Majoriteten av dessa, cirka 330 000, har alkoholproblem. Studier om konsumtionsmönster visar att personer med redan hög konsumtion av alkohol och narkotikamissbruk ytterligare ökar sin konsumtion.

Alltför många barn har föräldrar som missbrukar alkohol. Folkhälsomyndigheten räknar med att så många som 385 000 barn lever i familjer, där den ena eller båda föräldrarna har en riskkonsumtion av alkohol.

En hög alkoholkonsumtion ökar även risken för att drabbas av ett flertal sjukdomar. Den medicinska forskningen hittar allt fler samband mellan alkohol och många allvarliga sjukdomar, så som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och depressioner.

Viktiga verktyg i den svenska alkoholpolitiken är att på olika sätt begränsa tillgången till alkohol, bland annat genom införselregler, åldersgränser, försäljningsmonopol och en aktiv prispolitik. Parallelt med detta behöver vi även förbättra missbrukarvården, anhörigstöd och stärka psykiatrin.

 

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • tagit fram en ny ANDT-strategi
 • tagit fram förslag för hur alkoholreklamen i sociala medier riktat mot unga ska minska
 • en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 13 miljarder kr i ökade satsningar bara under 2018.
 1. Vi socialdemokrater vill stärka konsumentens makt. När företag inte följer regler måste det få tydligare konsekvenser. Samhället får inte svika de som hamnat i skuldfällan.

  Läs mer om Konsumentfrågor
 2. Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Apotek
 3. Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Psykiatri
 4. Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Nyckeln till det är personalen. Vården och omsorgen behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter och brukare en vård och omsorg i världsklass. Därför går Socialdemokraterna till val på ett Sjuksköterskelyft – för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som har mest.

  Läs mer om Sjuksköterskelyft
 5. Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa sig förbi mig i kön? Kommer vi sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer vi få köra långt till förlossningen eller vänta förgäves på en ambulans?

  Läs mer om Sjukvård
 6. Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

  Läs mer om Sjukförsäkringen