Alkohol och narkotika - Socialdemokraterna

Alkohol och narkotika

Värna den svenska alkoholpolitiken

Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken.

Socialdemokraterna vill:

 • slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerad försäljning av alkohol
 • vi säger nej till så kallad gårdsförsäljning då det inte är förenligt med EU:s regler för att kunna ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker
 • åldersgränsen för att kunna köpa alkohol på Systembolaget ska även fortsättningsvis vara 20 år
 • skärpta bestämmelser om näthandel med alkohol i syfte att värna Systembolagets ensamrätt
 • skärpta insatser mot smuggling av alkohol.
Portrait of representative Socialminister Annika Strandhäll

Håller du med?

Värna den svenska alkoholpolitiken

Det finns i Sverige ca 500 000 personer med missbruk eller beroende. Majoriteten av dessa, cirka 330 000, har alkoholproblem. Studier om konsumtionsmönster visar att personer med redan hög konsumtion av alkohol och narkotikamissbruk ytterligare ökar sin konsumtion.

Alltför många barn har föräldrar som missbrukar alkohol. Folkhälsomyndigheten räknar med att så många som 385 000 barn lever i familjer, där den ena eller båda föräldrarna har en riskkonsumtion av alkohol.

En hög alkoholkonsumtion ökar även risken för att drabbas av ett flertal sjukdomar. Den medicinska forskningen hittar allt fler samband mellan alkohol och många allvarliga sjukdomar, så som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och depressioner.

Viktiga verktyg i alkoholpolitiken är att på olika sätt begränsa tillgången till alkohol, bland annat genom införselregler, åldersgränser, försäljningsmonopol och en aktiv prispolitik.

Uppdaterades senast: 22 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • tagit fram en ny ANDT-strategi
 • stängt dörren för gårdsförsäljning
 • tagit fram förslag för hur alkoholreklamen i sociala medier riktat mot unga ska minska.
Relaterade ämnen
 • Alkohol och narkotika

  Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Apotek

  Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför vill vi se över reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Konsumentfrågor

  Vi socialdemokrater vill stärka konsumentens makt. När företag inte följer regler måste det få tydligare konsekvenser. Samhället får inte svika de som hamnat i skuldfällan.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Psykiatri

  Psykisk ohälsa drabbar människor i alla samhällsklasser och slår mot hela samhället. Den håller på att bli en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukförsäkringen

  Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg försäkring är en förutsägbar försäkring. Därför är det viktigt att information om förändring av sjukpenning kommuniceras i god tid.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukvård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är den en del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är den en del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer