Barnkonventionen - Socialdemokraterna

Barn

Gör Barnkonventionen till svensk lag

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

Socialdemokraterna vill:

 • göra FNs barnkonvention till svensk lag
 • höja barnbidragen och studiebidragen till gymnasister
 • ge barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar rätt att vara heltid i förskolan.
Portrait of representative Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Håller du med?

Inga barn ska växa upp i fattigdom

Sverige är ett av världens bästa land att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Vi socialdemokrater står alltid i opposition mot orättvisorna i samhället. Därför är det oacceptabelt att barn idag växer upp i fattigdom.

Klyftorna i samhället har vuxit och skolresultaten har fallit.  Den borgerliga regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar fick gå före en bra välfärd. Det är inte värdigt Sverige och därför väljer nu regeringen gemensamma investeringar för jobb, skola och en bättre framtid för alla.

Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Därför pågår det ett arbete med att göra FNs barnkonvention till svensk lag.

Barnfattigdom finns för att barnens föräldrar är fattiga. Därför är en politik för fler jobb central för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre uppväxtvillkor. Vårt mål är att öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Med fler jobb har vi råd med en bra välfärd och en bättre skola.  

Uppdaterades senast: 19 april 2017

Det här har vi gjort:

 • investerat i mindre klasser, fler lärare och andra vuxna i skolan samt insatser för att minska de sociala klyftorna i skolan
 • vi har höjt underhållsstödet
 • satsat på att stärka elevhälsan.
Relaterade ämnen
 • Barn

  Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Barnkonventionen

  Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Barnomsorg

  En modern barnomsorg är öppen och tillgänglig när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Förskola

  Socialdemokraterna arbetar för en förskola som är lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska inte vara för stora och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Förskoleklass

  Alla barn har rätt att få en bra start på sitt lärande. Därför vill vi stärka övergången från förskola till skola genom att höja kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Ungdomsarbetslöshet

  För socialdemokraterna är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften. Ingen ung ska vara utan arbete. Ett ensidigt fokus på skattesänkningar och privatiseringar sänker inte arbetslösheten och skapar inte fler jobb.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.