Bostad - Socialdemokraterna

Bostad

I vårt starka samhälle har alla råd med ett tryggt boende

Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!

Socialdemokraterna vill:

 • fortsätta att bygga och bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vi vill bygga minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030
 • vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad genom en ny boendeform – ungdomsbostäder
 • minska kraven för studentbostäder och för små lägenheter riktade till unga som arbetar
 • kommunerna ska ha möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation
 • vi säger nej till marknadshyror. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok.

Håller du med?

Bygg fler bostäder så att alla får ett tryggt boende

I vårt starka samhälle är det en självklarhet att alla har ett tryggt och bra boende. Därför ska vi se till att fler får möjlighet att flytta in i sitt första egna hem, genom att minska kraven på storlek och standard för bostäder riktade till unga. Samtidigt vill vi öka det statliga investeringsstödet så att fler hyresrätter byggs. Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt.

Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som motverkar bostadssegregationen.

Investeringsstödet som den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ställer krav på att hyran inte är för hög och möjliggör bostadsbyggande i områden där det annars inte hade varit lönsamt att bygga. Hittills har 15 400 hyresrätter och studentbostäder beviljats stöd, och hyrorna har kunnat sänkas så att fler människor med vanliga löner har råd att bo i nyproducerade hyresrätter. Vi vill fortsätta satsa på fler billiga hyresrätter, studentlägenheter, ungdomsostäder och införa Kompiskontrakt, tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans. Det ökar möjligheten för unga att dela ansvar och boendekostnader gentemot hyresvärden och på så vis få ett första boende med tryggt kontrakt.

Moderaterna vill med stöd av Sverigedemokraterna införa marknadshyror som skulle höja hyrorna med tusentals kronor för vanligt folk. Vi vill istället att det ska byggas fler lägenheter som folk har råd att bo i. Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast: 18 augusti 2018

Det här har vi gjort:

 • den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört den största statliga bostadssatsningen på 20 år
 • infört ett investeringsstöd för byggande av små hyreslägenheter och studentbostäder
 • infört en byggbonus till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande
 • genomfört ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen snabbare och mer effektiv.
 • förbättrat bostadsbidraget och höjt bostadstillägget.
Relaterade ämnen
 • A-kassan

  I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Arbetsrätt

  En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Bostad

  Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!

  Läs mer
  Håller du med?
 • Digitalisering

  Sverige ska fortsätta vara ett ledande land när det gäller tillgång till snabbt bredband. Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och näringsliv ska kunna bo och leva i hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Föräldraförsäkring

  Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen och införa en familjevecka - en extra veckas ledighet, per år, för alla föräldrar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Hemlöshet

  Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och social utsatthet. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Infrastruktur

  I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Järnväg

  Att järnvägen fungerar är grunden för att vi ska ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och inte minst att frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kollektivavtal

  Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Pension

  De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Regional tillväxt

  En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle som håller ihop. Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skatter

  Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mott brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Äldre

  De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.