Bostad

I vårt starka samhälle har alla råd med ett tryggt boende

Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!

Civilutskottet

Johan Löfstrandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • fortsätta att bygga och bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vi vill bygga minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030
 • vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad genom en ny boendeform – ungdomsbostäder
 • minska kraven för studentbostäder och för små lägenheter riktade till unga som arbetar
 • kommunerna ska ha möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation
 • vi säger nej till marknadshyror. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok.

Bygg fler bostäder så att alla får ett tryggt boende

I vårt starka samhälle är det en självklarhet att alla har ett tryggt och bra boende. Därför ska vi se till att fler får möjlighet att flytta in i sitt första egna hem, genom att minska kraven på storlek och standard för bostäder riktade till unga. Samtidigt vill vi öka det statliga investeringsstödet så att fler hyresrätter byggs. Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt.

Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som motverkar bostadssegregationen.

Investeringsstödet som den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ställer krav på att hyran inte är för hög och möjliggör bostadsbyggande i områden där det annars inte hade varit lönsamt att bygga. Hittills har 15 400 hyresrätter och studentbostäder beviljats stöd, och hyrorna har kunnat sänkas så att fler människor med vanliga löner har råd att bo i nyproducerade hyresrätter. Vi vill fortsätta satsa på fler billiga hyresrätter, studentlägenheter, ungdomsostäder och införa Kompiskontrakt, tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans. Det ökar möjligheten för unga att dela ansvar och boendekostnader gentemot hyresvärden och på så vis få ett första boende med tryggt kontrakt.

Moderaterna vill med stöd av Sverigedemokraterna införa marknadshyror som skulle höja hyrorna med tusentals kronor för vanligt folk. Vi vill istället att det ska byggas fler lägenheter som folk har råd att bo i. Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast: 18 juli 2019

Det här har vi gjort:

 • den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört den största statliga bostadssatsningen på 20 år
 • infört ett investeringsstöd för byggande av små hyreslägenheter och studentbostäder
 • infört en byggbonus till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande
 • genomfört ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen snabbare och mer effektiv.
 • förbättrat bostadsbidraget och höjt bostadstillägget.
 1. Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och social utsatthet. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden.

  Läs mer