Den svenska modellen - Socialdemokraterna

Den svenska modellen

Alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet

Den svenska modellen skapar ordning och reda på arbetsmarknaden eftersom staten, fack och arbetsgivare samverkar. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell, där anställningstryggheten stärks med kollektivavtal. Där ingen ska behöva rea ut sin arbetskraft för att få ett jobb.

Socialdemokraterna vill:

 • skapa ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Den svenska modellen där fack och arbetsgivare förhandlar om löner och villkor och tecknar kollektivavtal ska kunna tillämpas på utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige
 • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden
 • ge polisen utökade möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner för att kontrollera att arbetsgivarna inte har anställda som saknar rätt att vistas i Sverige
 • införa entreprenörsansvar
 • att de fackliga rättigheterna på EU-nivå garanteras genom ett bindande socialt protokoll. Att vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste göras till en lagstadgad rättighet i EU
 • återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift.
Portrait of representative Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Håller du med?

Ordning och reda på svensk arbetsmarknad

Alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet. Den svenska kollektivavtalsmodellen ska gälla lika för såväl svenska som utländska företag som verkar i Sverige.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har föreslagit att svenska fackförbund alltid ska kunna kräva kollektivavtal. Kollektivavtal är avgörande för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera.

I Sverige är det arbetsmarknadens parter som förhandlar om och träffar kollektivavtal om anställningsvillkor. Det måste gälla alla företag och inte bara några.

Utvecklingen inom bland annat transport, bygg- och restaurangsektorn visar att den fria rörligheten inom EU används för att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. Konkurrens mellan företag ska bygga på kompetens, inte dåliga arbetsförhållanden och usla löner.

Krav på kollektivavtal vid upphandling gör det möjligt att komma tillrätta med den underbudskonkurrens som gett företag med rent mjöl i påsen stora svårigheter att vinna olika upphandlingar.

Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Uppdaterades senast: 28 mars 2017

Det här har vi gjort:

 • stödjer tillkomsten av kollektivavtal och facklig organisering
 • arbetar mot de borgerliga partiernas krav på sänkta skatter eftersom de slår mot välfärden, utbildningssystemet och den sociala tryggheten
 • motverkar statlig inblandning i lönebildningen
 • avskaffat Lex Laval
 • utvecklat myndighetssamverkan mot osund konkurrens, fusk och brottslighet i arbetslivet.

 

Relaterade ämnen
 • A-kassan

  Sverige behöver en stark omställningsförmåga. I dagens globala konkurrens är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. Därför behövs en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Arbetsrätt

  Arbetsrätten skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Den svenska modellen

  Den svenska modellen skapar ordning och reda på arbetsmarknaden eftersom staten, fack och arbetsgivare samverkar. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell, där anställningstryggheten stärks med kollektivavtal. Där ingen ska behöva rea ut sin arbetskraft för att få ett jobb.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Föräldraförsäkring

  Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kollektivavtal

  Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Pension

  De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skatter

  Socialdemokratins ekonomiska politik syftar till full sysselsättning. Kunskapsresultaten i skolan, fungerande vård, ökad trygghet mot brott och framtidsinvesteringar går före nya skattesänkningar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Äldre

  Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer