Djurskydd - Socialdemokraterna

Djurskydd

Vi socialdemokrater vill att djurskyddet ska stärkas

Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska förbättras.

Socialdemokraterna vill:

 • ha enstark djurtillsyn som förhindrar att allmänhetens förtroende urholkas
 • värna den nya djurskyddslag som slår fast att djur ska kunna bete sig naturligt och ta fram krav på märkning av katter
 • agera kraftfullt i EU för att högre krav ska ställas på djurvälfärd och djurhälsa bl.a. hårdare krav i transporter.
Portrait of representative Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Håller du med?

Ett förstärkt djurskydd 

Det svenska djurskyddet i landbruket ger svensk mat en konkurrensfördel. I ett starkt samhälle har vi också en bra tillsyn som gör att vi kan känna oss trygga med att djur behandlas väl.

Vi har nu i regeringsställning lyckats med det som den borgerliga regeringen misslyckades med. Vi har infört en modern djurskyddslag som ger ökade krav på djurägare och slår fast att djur ska få bete sig naturligt. Vilka djur som får användas på cirkus ska strikt regleras och sjölejon och elefanter förbjuds nu. Minkuppfödning ska granskas vidare.

Vi måste komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter. I den nya lagen har vi gjort klart att t.ex. övergivna och förvildade katter, också omfattas av lagen. Vi arbetar vidare med att införa ett krav på märkning av katter.

Vårt starka djurskydd gör djuren friskare. Istället för att djuren proppas fulla med antibiotika hålls djuren i lantbruket friska genom förebyggande åtgärder. Användningen av antibiotika ökar globalt och är ett växande problem som kan leda till allvarlig spridning av multiresistenta bakterier.

Uppdaterades senast: 08 juni 2018

Det här har vi gjort:

 • infört en ny modern djurskyddslag skärpa krav på naturligt beteende och att beteendestörningar inte ska förekomma. Förbjudit elefanter och sjölejon på cirkus
 • startat ett center för att ta fram alternativ till djurförsök
 • tagit strid i EU för ökade djurskyddskrav t.ex. vid transporter och minskad antibiotikaanvändning.
Relaterade ämnen
 • Djurskydd

  Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska förbättras.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Energi

  Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Havsmiljö

  Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Infrastruktur

  Sverige ska ha en infrastruktur som både går att lita på och som ligger i den absoluta framkanten när det kommer till innovativa och effektiva lösningar. Vi investerar 700 miljarder kronor på infrastrukturen fram till år 2029. Det är en ökning på över 100 miljarder kronor jämfört med den förra regeringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Jakt och viltvård

  Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kemikalier

  Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier i vår mat och miljö en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Klimat

  Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli den första fossilfria välfärdsnationen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kärnkraft

  Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Landsbygdspolitik

  Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle behövs resurser för en aktiv landsbygdspolitik och en modern tillväxtpolitik som också utnyttjar landsbygdens potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Mat

  Svensk livsmedelsproduktion har möjlighet att öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till information och stoppa matfusket. Det gör svenskt jordbruk och svensk matproduktion konkurrenskraftigt och ger jobb på landsbygden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Miljö

  Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer
 • Miljö

  Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Regional tillväxt

  En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle. Vi socialdemokrater vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skog

  Den svenska skogen är en välfärdsmotor som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.