Ekonomi - Socialdemokraterna

Ekonomi

Vi investerar i jobb och framtidstro för alla

Fler människor i arbete och en trygg välfärd går först för Socialdemokraterna. Jobben och ordning och reda i statsfinanserna sätts främst i den ekonomiska politiken.

Socialdemokraterna vill:

 • öka investeringarna i välfärden med minst 20 miljarder nästa mandatperiod
 • att Sverige till 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU
 • att det finanspolitiska ramverket med mål för den offentliga sektorns sparande och utgiftstak ska förstärkas i enlighet med den breda blocköverskridande överenskommelse som finns på området.
Portrait of representative Finansminister Magdalena Andersson

Håller du med?

Jobben främst

För snart fyra år sedan fick Sverige en socialdemokratiskt ledd regering. Mycket har hänt sedan dess. 300 000 fler personer har idag ett jobb att gå till och stora underskott i statsfinanserna har vänts till överskott. Vi vill använda den ekonomiska styrkan till att bygga ett tryggare Sverige som håller ihop. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste minska. Resurserna till skolan, sjukvården och äldreomsorgen behöver öka.  

Ordning och reda i de offentliga finanserna är grunden. Vi socialdemokrater kommer att göra det som krävs för att säkerställa ordning och reda i statsfinanserna. Det övergripande målet för den ekonomiska politiken är att nå full sysselsättning. När fler jobbar får vi råd att investera i ett starkare samhälle och en tryggare välfärd. Det går före stora skattesänkningar.

Uppdaterades senast: 08 juni 2018
Relaterade ämnen
 • Ekonomi

  Fler människor i arbete och en trygg välfärd går först för Socialdemokraterna. Jobben och ordning och reda i statsfinanserna sätts främst i den ekonomiska politiken.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Export

  Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Företagande och entreprenörskap

  För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett starkt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag som växer med fler anställda. Vi socialdemokrater vill ta tillvara växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Innovation

  Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Nyindustrialisering

  Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Näringspolitik och konkurrens

  Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skatter

  Socialdemokratins ekonomiska politik syftar till full sysselsättning. Kunskapsresultaten i skolan, fungerande vård, ökad trygghet mot brott och framtidsinvesteringar går före nya skattesänkningar.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.