Ekonomi - Socialdemokraterna

Ekonomi

En stark ekonomi är grunden för ett starkare samhälle

Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

Socialdemokraterna vill:

 • öka investeringarna i välfärden med minst 30 miljarder nästa mandatperiod
 • investera i fler vägar till arbetsmarknaden. Satsningar på lokala jobbspår, bristyrkesutbildningar, validering och språkträning leder till att fler kommer i jobb
 • värna det finanspolitiska ramverket som sätter mål för det offentliga sparandet och skapar långsiktig stabilitet i de offentliga finanserna. 
Portrait of representative Finansminister Magdalena Andersson

Håller du med?

Jobben främst

För snart fyra år sedan fick Sverige en socialdemokratiskt ledd regering. Mycket har hänt sedan dess. 300 000 fler personer har idag ett jobb att gå till och stora underskott i statsfinanserna har vänts till stora överskott. Statsskulden har sänkts. Vi vill använda den ekonomiska styrkan som vi nu gemensamt arbetat ihop till att bygga ett tryggare Sverige som håller ihop. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste minska. Resurserna till skolan, sjukvården och äldreomsorgen behöver fortsätta öka.  

Ordning och reda i de offentliga finanserna är grunden. Vi har sedan 2014 bedrivit en politik som förändrat Sverige i rätt riktning. Finanspolitiken har varit ansvarsfull, samtidigt som angelägna satsningar gjorts. Vi socialdemokrater kommer att göra det som krävs för att säkerställa ordning och reda i statsfinanserna. Det övergripande målet för den ekonomiska politiken är att nå full sysselsättning. När fler jobbar och ekonomin växer får vi råd att investera i ett starkare samhälle och en tryggare välfärd. Det går före stora skattesänkningar.

Uppdaterades senast: 08 juni 2018

Det här har vi gjort:

 • vänt underskott i de offentliga finanserna till överskott
 • amorterat på statsskulden som nu är på den lägsta nivån sedan 1977
 • nu har 300 000 fler människor ett jobb att gå till, varav över 100 000 i välfärden
 • tillsatt en jämlikhetskommitté som ska ge förslag på långsiktiga lösningar för att minska klyftorna Sverige.
Relaterade ämnen
 • Ekonomi

  Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Export

  Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Företagande och entreprenörskap

  För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Innovation

  Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Nyindustrialisering

  Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Näringspolitik och konkurrens

  Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skatter

  Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mott brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.