Export - Socialdemokraterna

Export

Svensk export skapar jobb och välfärd i vårt land

Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden.

Portrait of representative EU- och handelsminister Ann Linde

Håller du med?

Vi ska stärka svenska företag och deras möjlighet att exportera

Globaliseringen innebär att ekonomierna i världens länder blir alltmer sammanflätade. För ett litet exportberoende land som Sverige skapar det enorma möjligheter men innebär också hård konkurrens för vårt näringsliv.

Vi måste möta de utmaningar och möjligheter som globaliseringen för med sig. Svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna och fler små och medelstora företag måste våga och vilja exportera.

Det är mot denna bakgrund som regeringen lanserade en exportstrategi i september 2015 med insatser för att stärka svenska företags export och internationaliserings möjligheter på viktiga marknader och öka antalet exporterande företag. Särskilt fokus har lagts på att stärka de små och medelstora företagens export- och internationaliserings möjligheter. Det är här framtidens storföretag finns, och det är i främst dessa företag som nya arbetstillfällen skapas i Sverige. Samtidigt är det viktigt att våra traditionella exportföretag fortsatt ökar sin export med Sverige som hemmabas.

Målen med exportstrategin är att:

  • öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
  • öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
  • öka andelen exporterande företag
  • öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin
Uppdaterades senast: 28 mars 2017
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer