Feminism - Socialdemokraterna

Jämställdhet

Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning

I vårt starka samhälle är rätten till ett arbete som det går försörja sig på grundläggande. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

Socialdemokraterna vill:

 • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet att göra det
 • stoppa allmän visstid och hyvling
 • stärka skyddet för trakasserier i arbetslivet
 • jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid.
Portrait of representative Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Håller du med?

Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop

Fortfarande har kvinnor lägre löner än män och sämre möjligheter att utvecklas i arbetet. Sverige är inte jämställt. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Det är unga, framför allt unga kvinnor som mår allt sämre. Bland unga kvinnor är andelen otrygga anställningar störst. Det finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och sexuella trakasserier. Osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling.

Uppdaterades senast: 14 juni 2018

Det här har vi gjort:

 • minskat arbetslösheten
 • gjort det svårare att stapla visstider på varandra
 • ökat tiden för deltidsstämpling i A-kassan
 • höjt flerbarnstillägg
 • höjd inkomstgräns i bostadsbidraget
 • satsning för att minska mäns våld mot kvinnor
 • särskilda satsningar på kvinnors arbetsmiljö.
Relaterade ämnen
 • Feminism

  I vårt starka samhälle är rätten till ett arbete som det går försörja sig på grundläggande. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Funktionsnedsättning

  För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Föräldraförsäkring

  Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • HBTQ+-frågor

  Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Heltid och deltid

  Rätten till ett arbete som det går försörja sig på, det är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska ha möjlighet att göra det.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Jämställdhet

  I vårt starka samhälle är rätten till ett arbete som det går försörja sig på grundläggande. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.