Gå till innehåll

Feminism och jämställdhet

Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.

Jämlikhet och jämställdhet ska öka

  • stärka skyddet mot trakasserier
  • att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid
  • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet att göra det
  • stoppa allmän visstid och så kallad hyvling (när arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar, istället för att säga upp. Ett sätt att kringgå turordningsregler och uppsägningstid). Anställda inom vården ska ha rätt till arbetskläder
  • höja bidragen till kvinnojourerna

Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop

I vårt starka samhälle står vi upp för allas rättigheter. Oavsett om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige. Vi behöver fortsätta arbeta för att förbättra jämställdheten. Fortfarande har kvinnor lägre löner än män och sämre möjligheter att utvecklas i arbetet. Sverige är inte jämställt.

Jämlikhet och jämställdhet ska öka i Sverige, inte minska. Det offentliga rummet ska värnas mot hat och hot. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder ska motarbetas. Offentliga medel ska aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga rättigheter eller undergräver demokratin. Vi vill se kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Det är unga, framförallt unga kvinnor som mår allt sämre. Bland unga kvinnor är andelen otrygga anställningar störst. Det finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och sexuella trakasserier. Osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling. Arbetsmarknaden behöver bli jämställd och tryggare, psykiatrin och vården förbättras.

Vår rörelse är en feministisk frihetsrörelse på demokratins grund. Vi viker aldrig från våra progressiva värderingar.

Det här har vi gjort

  • infört en samtyckeslagstiftning
  • satsning för att minska mäns våld mot kvinnor
  • särskilda satsningar på kvinnors arbetsmiljö
  • höjt flerbarnstillägg och inkomstgränserna i bostadsbidraget
  • bedrivit en feministisk utrikespolitik