Feminism - Socialdemokraterna

Jämställdhet

Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning

Rätten till ett arbete som det går försörja sig på är grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. I den svenska modellen är jämlikhet, jämställdhet och solidaritet centralt. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

Socialdemokraterna vill:

 • heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden
 • jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid, vare sig nationellt eller på den enskilda skolan
 • genusperspektiv ska ha genomslag i forskning och utveckling och - om situationen inte snabbt förbättras - lagstifta om jämställda bolagsstyrelser
 • alla som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet att göra det.
Portrait of representative Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Håller du med?

Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop

Sverige ligger i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet men fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och har en sämre arbetsmiljö än män. Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. All kompetens ska tas tillvara på arbetsmarknaden. På så sätt kommer kvinnors sysselsättning öka.

Välfärden skapar en stor offentlig sektor som ger arbete till framför allt kvinnor. Det är minder bra att många – som arbetar inom välfärdssektorn – känner en speciell stress över att det är patienter, elever, vårdtagare eller förskolebarn som hamnar i kläm när resurserna inte räcker till.

Välfärden i Sverige ska hålla en hög kvalitet. Det kräver att personalen i välfärdens verksamheter har rätt kompetens, möjlighet att utöva och utveckla sin profession, och inte minst goda arbetsvillkor, vilket er många kvinnor bättre arbetsmiljö.

Det är unga och framför allt unga kvinnor som mår allt sämre. Det är också i gruppen unga kvinnor som andelen otrygga anställningar är störst. Här finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och välmående. Det är dessutom bevisat att osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling. 

Uppdaterades senast: 22 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • pengar till anställningar i välfärden
 • höjd deltidsstämpling
 • höjt flerbarnstillägg
 • höjd inkomstgräns i bostadsbidraget
 • satsning för att minska mäns våld mot kvinnor
 • särskilda satsningar på kvinnors arbetsmiljö
 • gjort det svårare att kunna stapla visstider på varandra.
Relaterade ämnen
 • Feminism

  Rätten till ett arbete som det går försörja sig på är grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. I den svenska modellen är jämlikhet, jämställdhet och solidaritet centralt. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Funktionsnedsättning

  För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Föräldraförsäkring

  Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • HBT-frågor

  Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Heltid och deltid

  Rätten till ett arbete som det går försörja sig på, det är grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle. Vi socialdemokrater tycker att alla som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet att göra det.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Jämställdhet

  Rätten till ett arbete som det går försörja sig på är grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. I den svenska modellen är jämlikhet, jämställdhet och solidaritet centralt. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer