Försvar och krisberedskap - Socialdemokraterna

Försvar och krisberedskap

Vi vill ha ett modernt och folkligt förankrat försvar

Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

Socialdemokraterna vill:

 • hävda Sveriges militära alliansfrihet och vår förmåga till internationellt samarbete
 • ett personalförsörjningssystem som förmår att förena efterfrågad snabbhet med bred folklig förankring
 • obligatorisk mönstring för alla män och kvinnor vid 18 års ålder
 • att stärka det nordiska försvarssamarbetet.
Portrait of representative Försvarsminister Peter Hultqvist

Håller du med?

Bevara vår självständighet och stärka internationell fred och säkerhet

Sverige är militärt alliansfritt. Försvaret ska utformas efter denna säkerhetspolitiska linje. Socialdemokraterna har tre grundprinciper för försvars- och säkerhetspolitiken:

 1. Att försvaret av Sverige och svenska intressen är Försvarsmaktens främsta uppgift.
 2. Att värna befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet.
 3. Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Försvarsmakten måste klara av att förse myndigheten med tillräckligt mycket personal med tillräckligt hög kompetens, oavsett säkerhetspolitisk eller ekonomisk konjunktur. De frivilliga försvarsorganisationerna är en viktiga delar av det svenska folkförsvaret och en central resurs för samhällets robusthet vid större kriser. Det är en generellt sett kostnadseffektiv resurs och bör finnas tillgängligt i hela landet. Förmågan till rekrytering av unga, kvinnor samt en mångfald i etnisk bakgrund, ska tas till vara. Hemvärnsförbanden ska kunna stödja och komplettera insatsorganisationen och skapa en längre uthållighet.

Uppdaterades senast: 29 mars 2017
Relaterade ämnen
 • Alliansfrihet

  Vår säkerhetspolitik ska vara tydlig, långsiktig och utan tvära kast. Den militära alliansfriheten ligger fast. Detta är ett ställningstagande som aldrig inneburit passivitet, utan tvärtom ett aktivt ansvarstagande för avspänning, ökad säkerhet både för vårt eget land och för regionen som helhet. Vi säger nej till medlemskap i Nato.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Försvar och krisberedskap

  Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Nedrustning

  Vi socialdemokrater vill fortsätta driva nedrustningsfrågan och avvecklingen av kärnvapen. Det behövs en internationell konvention mot kärnvapen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Säkerhetspolitik

  En modern svensk säkerhetspolitik ska innehålla följande element: Ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.