Funktionsnedsättning - Socialdemokraterna

Funktionsnedsättning

För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • se över och stärka LSS-reformen och den personliga assistansen
 • se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden
 • förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning.
Portrait of representative Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Håller du med?

Funktionsnedsättning och delaktighet

Funktionhinderpolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter.

En viktig förutsättning för delaktighet är att ha ett arbete att gå till. Idag står personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för ungefär en femtedel av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför inlett ett viktigt arbete för att förbättra matchningen för att fullt ut ta tillvara all kompetens. Ingen människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

Lagen om stöd och service (LSS) och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många funktionshindrade. Vi socialdemokrater slår vakt om LSS och assistansersättningen och de mål som finns inom lagstiftningarna. Men det finns många brister i lagstiftningarna och därför behöver vi se över båda lagstiftningarna. Genom att modernisera LSS och assistansersättningen kan vi skapa en tryggare tillvaro och större frihet för de många som behöver stöd. I avvaktan på en ny lagstiftning har regeringen tagit initiativ till att tillfälligt stoppa omprövningar av rätten till assistans och förtydligat lagen så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila.

Uppdaterades senast: 11 juni 2018

Det här har vi gjort:

 • tillsatt en statlig utredning med uppdraget att se över och stärka LSS och assistansersättningen
 • höjt lönebidraget, vilket är viktigt för att skapa förutsättningar för fler personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden
 • höjt grundnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen för att minska de ekonomiska klyftorna
 • sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Därmed minskar skatteorättvisan mellan dem som jobbar och dem som uppbär denna ersättning.
Relaterade ämnen
 • Feminism

  I vårt starka samhälle är rätten till ett arbete som det går försörja sig på grundläggande. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Funktionsnedsättning

  För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Föräldraförsäkring

  Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • HBTQ+-frågor

  Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Heltid och deltid

  Rätten till ett arbete som det går försörja sig på, det är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska ha möjlighet att göra det.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Jämställdhet

  I vårt starka samhälle är rätten till ett arbete som det går försörja sig på grundläggande. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.