Idrott - Socialdemokraterna

Idrott

Fler ska få möjlighet att idrotta

En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera.

Socialdemokraterna vill:

 • att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta
 • att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor
 • att alla får 30 minuters daglig fysisk aktivitet i skolan/på fritids
 • satsa på idrott och friluftsliv för äldre
 • inrätta en s.k. evenemangslista.

 

Portrait of representative Gruppledare Kulturutskottet Lawen Redar

Håller du med?

Idrott för alla – fler i rörelse

Socialdemokraterna vill att alla ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina villkor. I vårt starka samhälle ska alla få en rik fritid. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Avgifterna ska vara låga. Alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi vill göra en särskild satsning på idrott och friluftsliv för äldre.

Sverige är ett starkt idrottsland. Var tredje vuxen är medlem i en idrotts- eller friluftslivsorganisation. Var femte vuxen gör frivilliga insatser. Det skapar ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Idrottsrörelsen lär ut föreningskunskap och hur demokrati fungerar.

Vi strävar efter ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där alla kan växa och utvecklas i en trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på lust och glädje. Där det är roligt att träna, tävla och röra på sig – idrotten ska få oss att må bra.

Idrottsstödet, som fördelas av Riksidrottsförbundet uppgår 2018 till knappt 2 miljarder. Riksidrottsförbundet genomför nu en översyn av hur dessa medel fördelas, bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ur den breda idrottsrörelsen växer morgondagens elitidrottare fram. Vi vill inrätta en s.k. evenemangslista i syfte att vissa idrottsevenemang av nationellt intresse bara ska få sändas i fria kanaler som når minst 85 procent av hushållen.

Uppdaterades senast: 13 augusti 2018

Det här har vi gjort:

 • ökat stödet till idrottsrörelsen kraftigt. 2018 kommer idrotten ha fått 258 miljoner mer jämfört med 2014
 • under mandatperioden ökat stödet till friluftslivsorganisationer med 20 miljoner kronor - från 28 miljoner kronor till 48 miljoner kronor
 • särskild satsning för att öka barn och ungas idrottande
 • ökat statens insatser så att idrotten kan arbeta med integration och nyanlända
 • tagit fram ett idrottspolitiskt program under 2016 med namnet "Fler i rörelse".
Relaterade ämnen
 • Folkrörelse och civilsamhälle

  Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Idrott

  En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kultur

  Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kyrkor och trossamfund

  Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Public service och kommersiell media

  Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.