Idrott - Socialdemokraterna

Idrott

Fler ska få möjlighet att idrotta

Idrottsrörelsen är en del av den svenska modellen. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. Vi ser med oro på de höjda avgifterna som riskerar stänga ute barn och unga.

Socialdemokraterna vill:

 • att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta
 • att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor
 • att alla får 30 minuters daglig fysisk aktivitet i skolan/på fritids
 • att idrott för unga bygger på lek och gemenskap, inte ”toppning”
 • inrätta en s.k. evenemangslista.

 

Portrait of representative Socialminister Annika Strandhäll

Håller du med?

Idrott för alla – fler i rörelse

Socialdemokraterna vill att alla ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina villkor. Var tredje vuxen är medlem i en idrotts- eller friluftslivsorganisation. Var femte vuxen gör frivilliga insatser. Aktiva barn och vuxna inom idrottsrörelsen till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker sammanhållningen i samhället. Idrottsrörelsens medlemmar lär sig föreningskunskap och hur demokrati fungerar.

Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Därför är det viktigt att avgifterna är låga, så att inte idrottsutövandet blir en klassfråga. Det ska inte heller finnas några barriärer, alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Vi strävar efter ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där barn och unga kan växa och utvecklas i en trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på lust och glädje. Där det är roligt att träna, tävla och röra på sig - idrotten ska få oss att må bra.  Ur den breda idrottsrörelsen växer morgondagens elitidrottare fram.

Vi vill inrätta en s.k. evenemangslista i syfte att vissa idrottsevenemang av nationellt intresse bara ska få sändas i fria kanaler som når minst 85 procent av hushållen.

Uppdaterades senast: 22 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • höjt det generella statliga idrottsanslaget med 227 miljoner – vi har hållit vårt vallöfte från 2014
 • ökat statens insatser så att idrotten kan arbeta med integration och nyanlända
 • tagit fram ett idrottspolitiskt program under 2016 med namnet "Fler i rörelse".
Relaterade ämnen
 • Folkrörelse och civilsamhälle

  Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Idrott

  Idrottsrörelsen är en del av den svenska modellen. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. Vi ser med oro på de höjda avgifterna som riskerar stänga ute barn och unga.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kultur

  Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kyrkor och trossamfund

  Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Public service och kommersiell media

  Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer