Kultur - Socialdemokraterna

Kultur

För ett kreativt och demokratiskt Sverige

Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

Socialdemokraterna vill:

 • utveckla kulturlivet i hela landet
 • utveckla kultursamverkansmodellen
 • utöka fri entré till regionala museer
 • utveckla konstnärernas villkor
 • utveckla kultur- och musikskolan.
Portrait of representative Gruppledare och vice ordförande Kulturutskottet Gunilla C Carlsson

Håller du med?

Kultur för ett levande Sverige

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program. Vill du komma med inspel eller synpunkter? Mejla till kultur@socialdemokraterna.se

Demokratin börjar i vardagens gemenskap. Därför är kultur ett redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet. I detta arbete har den idéburna folkbildningen en central roll.

Kulturen tillför människan unika värden, ger perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till både individers och samhällens utveckling.

Därför är det professionella kulturlivet, de utövande konstnärerna, civilsamhället och de statliga kulturinstitutionerna så viktiga. Kultur är en del av vår välfärd och därför ska vi ha en stark statlig kulturpolitik i Sverige som ser till att alla kan delta i och ta del av kultur, i hela landet – detta är en del av den svenska modellen.

Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

Uppdaterades senast: 22 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • ökat kulturbudgeten med 745 miljoner kronor – den största ökningen någonsin
 • återinfört fri entré på statliga museer
 • satsat på musik- och kulturskolan för att möjliggöra lägre avgifter
 • satsat på den fria konsten och förbättrat de kulturellt yrkesverksammas villkor
 • satsat på bibliotek och läsfrämjande insatser.

 

Relaterade ämnen
 • Folkrörelse och civilsamhälle

  Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Idrott

  Idrottsrörelsen är en del av den svenska modellen. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. Vi ser med oro på de höjda avgifterna som riskerar stänga ute barn och unga.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kultur

  Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kyrkor och trossamfund

  Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Public service och kommersiell media

  Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer