Landsbygdspolitik - Socialdemokraterna

Landsbygdspolitik

Levande landsbygd och fler jobb

Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

Socialdemokraterna vill:

 • stimulera regional tillväxt. Investera i service, statliga närvaro, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
 • satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning
 • utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion och införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark
 • se till att det ska bli lättare att bygga i attraktiva strandlägen på landsbygden
 • satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd
 • öka resurserna till lokala kulturverksamheter, införa fri entré till regionala museer och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser.
Portrait of representative Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Håller du med?

Ett starkare Sverige där klyftorna mellan stad och land byggs bort

Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. Vi har i dag problem med klyftor mellan stad och land. Men de senaste fyra åren har Sverige arbetat upp en stark ekonomi. Vi socialdemokrater har prioriterat fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. I dag har 300 000 fler ett jobb att gå till. Den styrkan vill vi använda till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Landsbygden har en stor potential att utvecklas och växa. Grunden är växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet. På landsbygden är väl underhållna vägar av särskild vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägar på landsbygden. Andra åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. Därför vill vi öka resurserna till regionala och lokala kulturverksamheter. Fysiska mötesplatser är en förutsättning för människor att samlas och centrala för att demokratin ska kunna verka och utvecklas. Sverige behöver fler samlingslokaler som civilsamhällets organisationer har råd att vara i.

För att klara detta behöver vi ett starkt samhälle och bred förankrad landsbygdspolitik. Vi behöver investeringar snarare än skattesänkningar. Det skapar ett tryggare Sverige. Det är den svenska modellen.

Uppdaterades senast: 27 augusti 2018

Det här har vi gjort:

 • investerat miljarder i landsbygden t.ex. genom stöd till bredband, lärcentra och utbildningsplatser, väginvesteringar och i den lokala livsmedelsbutiken så att den kan finnas kvar
 • flyttat ut myndigheter och byggt ut satsningen på statliga servicekontor på platser annan statlig närvaro inte finns
 • mångmiljonsatsning på ökat företagande i de landsbygdskommuner som behöver det mest
 • lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi för hur livsmedelsproduktion i Sverige kan öka.
Relaterade ämnen
 • Djurskydd

  Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Havsmiljö

  Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Jakt och viltvård

  Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Landsbygdspolitik

  Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Mat

  Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skog

  Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.