Landsbygdspolitik - Socialdemokraterna

Landsbygdspolitik

Levande landsbygd och fler jobb

Vi vill göra det lättare för människor att bo och verka i hela Sverige. För att lyckas behövs en sammanhållen landsbygdspolitik och en modern och aktiv tillväxtpolitik som också utnyttjar landsbygdens potential.

Socialdemokraterna vill:

 • stimulera regional tillväxt. Investera i service, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
 • utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion
 • anpassa närings- och arbetsmarknadspolitiken efter regionala förhållanden
 • förstärka statliga närvaron regionalt.   
Portrait of representative Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Håller du med?

Levande landsbygd och fler jobb

Många upplever i dag hur verksamheter som varit självklara försvinner från orten, att delar av Sverige glöms bort. Affärer stänger, vårdcentraler läggs ner och det blir längre och längre till närmsta bensinstation. Förutom jobben försvinner också möjligheten att verka och leva på orten.

Men Sverige har en stark landsbygd jämfört med många andra länder och en stor potential att utvecklas och växa i alla landsändar. Grunden är växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet. Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och infrastruktur är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

För att klara detta behöver vi en sammanhållen och bred förankrad landsbygdspolitik. Vi behöver investeringar snarare än skattesänkningar. Det är den svenska modellen. 

Uppdaterades senast: 30 mars 2017

Det här har vi gjort:

 • förstärkt stöden till bredband och infrastruktur i glesbygd
 • byggt ut antalet högskoleplatser över hela landet
 • infört ett stöd för lanthandlare
 • för första gången i Sverige tagit fram en brett förankrad sammanhållen landsbygdspolitik
 • lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi för hur livsmedelsproduktion i Sverige kan öka.
Relaterade ämnen
 • Djurskydd

  Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska förbättras.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Havsmiljö

  Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Jakt och viltvård

  Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Klimat

  Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och till att ställa om. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli den första fossilfria välfärdsnationen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Landsbygdspolitik

  Vi vill göra det lättare för människor att bo och verka i hela Sverige. För att lyckas behövs en sammanhållen landsbygdspolitik och en modern och aktiv tillväxtpolitik som också utnyttjar landsbygdens potential.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Mat

  Svensk livsmedelsproduktion har möjlighet att öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till information och stoppa matfusket. Det gör svenskt jordbruk och svensk matproduktion konkurrenskraftigt och ger jobb på landsbygden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skog

  Den svenska skogen är en välfärdsmotor som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer