Mat - Socialdemokraterna

Mat

Starkt svenskt jordbruk för trygga livsmedel

Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

Socialdemokraterna vill:

 • öka svensk livsmedelsproduktion och genomföra en offensiv satsning på ekologiskt
 • bibehålla och utveckla starkt djurskydd och höga miljökrav som en konkurrensfördel
 • göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige.
 • bättre märkning och ökad information till konsumenterna om matens ursprung, även på restaurang
 • fortsätta att stötta Sveriges lantbrukare efter sommarens extrema torka.
Portrait of representative Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Håller du med?

Ett starkt samhälle för trygga livsmedel

Livsmedelsproduktionen i Sverige har förutsättningar att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. Det ger jobb på landsbygden samtidigt som det stärker hållbar utveckling och producerar mat av bra kvalitet med höga miljö- och djurskyddskrav. Svensk mat har helt enkelt hög kvalitet och skapar mindre påverkan på miljön än i andra länder. Våra mervärden ska vi värna och utveckla - de är en konkurrensfördel för Sverige.

Men för att svenska bönder ska kunna konkurrera behövs ett starkt samhälle. Fusk och felmärkning av mat ska stävjas och kommuner behöver kunna köpa miljöinriktat och svenskt. Det ska bli lättare för människor att bli aktiva konsumenter. Informationen om matens innehåll, näringsvärde, miljöpåverkan och ursprung måste förbättras och utökas. Krav på ursprungsmärkning av kött på restauranger bör införas.

Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen. Vi vill göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. Genom offentlig upphandling kan vi stödja hållbart producerad mat och höja matkvaliteten i förskolor, skolor, äldreboenden och inom sjukvården.

Uppdaterades senast: 27 augusti 2018

Det här har vi gjort:

 • efter torkan tagit fram ett krispaket för svenskt lantbruk som saknar motstycke i modern tid. 1,2 miljader till stöd för våra svenska bönder för att lindra torkans effekter
 • tagit fram en långsiktig livsmedelsstrategi för att ökad svensk matproduktionen
 • infört strängare straff för matfusk och drivit på för mindre kemikalier och bättre märkning i EU
 • gett kommuner möjlighet att köpa mer miljöinriktat och svenskt genom en ny Upphandlingsmyndighet och bättre regler
 • inlett en satsning på ökad ekologisk produktion.
Relaterade ämnen
 • Djurskydd

  Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Energi

  Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Havsmiljö

  Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Infrastruktur

  I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Jakt och viltvård

  Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kemikalier

  Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Klimat

  Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kärnkraft

  Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Landsbygdspolitik

  Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Mat

  Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Miljö

  Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skog

  Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.