Näringspolitik och konkurrens - Socialdemokraterna

Näringspolitik och konkurrenskraft

Vi vill förbättra företagens förutsättningar för innovation, export och tillväxt

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för jobb och välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

Socialdemokraterna vill:

  • att företagsklimatet i Sverige är så bra att det startas nya företag, att företagen växer, anställer fler och exporterar sina varor och tjänster. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige
  • att öka samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi och därmed skapa nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb
  • att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft när marknader förändras. Svenska företag ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter
  • att kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling och att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.
Portrait of representative Närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Håller du med?

Fler växande företag som anställer fler

Det finns utmaningar. Vi socialdemokrater har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa fler.

Socialdemokraterna vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Uppdaterades senast: 26 april 2017
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer