Näringspolitik och konkurrens - Socialdemokraterna

Näringspolitik och konkurrenskraft

I det starka samhället behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

Socialdemokraterna vill:

  • att företagsklimatet i Sverige främjar uppstart av nya företag, att företagen växer, att företagen får möjlighet att anställa fler och exporterar sina varor och tjänster i högre grad. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige
  • att öka samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi och därmed skapa nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften och bidrar till en hållbar utveckling samt skapar fler jobb
  • stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft när marknader förändras. Svenska företag ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter
  • att kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling och att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.
Portrait of representative Näringsminister Ibrahim Baylan

Håller du med?

Fler växande företag som anställer fler

Sverige har dragit nytta av öppenhet gentemot omvärlden. Det har tvingat fram en ständig förnyelse för att klara den globala konkurrensen samtidigt som det har bidragit med att skapa ett starkare samhälle med jobb och välfärd. Men det finns utmaningar. För att bibehålla vår konkurrenskraft är det viktigt att samhället och näringsliv klarar av strukturomvandlingen. Vi ser att automatisering och robotisering är helt central för att behålla vår konkurrenskraft.

Socialdemokraterna vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Uppdaterades senast: 13 juni 2018
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.