Psykiatri - Socialdemokraterna

Psykiatri

Kampen mot psykisk ohälsa – en jämlikhetsfråga

Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • öka tillgången till snabba insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det tidigare än idag
 • införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar
 • bygga upp regionala center för kunskapsspridning och utveckling i psykiatrin
 • öka möjligheterna att få hjälp med psykisk ohälsa på vårdcentralerna
 • motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården.
Portrait of representative Socialminister Lena Hallengren

Håller du med?

Vi behöver investera i varandra

Hälsan i Sverige är på många sätt bra, men den psykiska ohälsan ökar. Många unga och äldre lider av psykisk ohälsa. Bland nya sjukskrivningar dominerar psykisk ohälsa. Att vända denna utveckling är en av våra viktigaste samhällsutmaningar.

Vi socialdemokrater ser att det finns brister i dagens system. Den som lider av psykisk ohälsa kan i många fall behöva träffa exempelvis en psykolog på vårdcentralen snarare än en läkare. Det är en av anledningarna till att vi vill förändra vårdgarantin så att du redan inom tre dagar ska kunna få en medicinsk bedömning, av den legitimerade vårdprofession just du behöver träffa.

Allt för många går alldeles för länge utan att få hjälp. Det vill vi förändra och se till att fler får rätt hjälp i tid. Genom tidiga insatser kan också den avancerade psykiatrin avlastas så att de som är i behov av mer avancerad vård och behandling kan få bättre tillgång till den. Arbetslivet behöver bli bättre. Vi vill motverka stress och psykisk ohälsa på jobbet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården.

Vi behöver investera mer i varandra. I ungas psykiska hälsa, i ett friskare arbetsliv och i att bryta äldres ensamhet. Det kan vi bara göra om vi väljer välfärd före skattesänkningar för dem som tjänar mest.

Uppdaterades senast: 27 augusti 2018

Det här har vi gjort:

 • ökade satsningar på skolhälsovård och ungdomsmottagningar så att fler unga kan få hjälp tidigt
 • ökat satsningar riktat till den barn- och ungdomspsykiatriska vården (BUP) och på psykisk hälsa med fokus på första linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna samt förbättrat tillgången till vård för att motverka ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända
 • förstärkt vårdgarantin som bland annat ska göra att den som behöver träffa en psykolog på vårdcentralen ska få göra det snabbare än idag.
Relaterade ämnen
 • Alkohol och narkotika

  Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Apotek

  Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Psykiatri

  Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukförsäkringen

  Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjuksköterskelyft

  Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Nyckeln till det är personalen. Vården och omsorgen behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter och brukare en vård och omsorg i världsklass. Därför går Socialdemokraterna till val på ett Sjuksköterskelyft – för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som har mest.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukvård

  Vi driver för en jämlik vård med kortare väntetider där vi prioriterar investeringar i vården framför skattesänkningar. Stoppa privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården. Engagera dig du med!

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är en hörnsten i välfärden. Genom våra nya förslag skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.