Psykiatri - Socialdemokraterna

Psykiatri

Kampen mot psykisk ohälsa – en jämlikhetsfråga

Psykisk ohälsa drabbar människor i alla samhällsklasser och slår mot hela samhället. Den håller på att bli en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna.

Socialdemokraterna vill:

 • öka tillgången till snabba insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det tidigare än idag
 • förbättra möjligheterna för exempelvis skolhälsovård och ungdomsmottagningar att kunna möta unga som mår dåligt i ett tidigt skede så att de kan få hjälp snabbt
 • bygga upp regionala center för kunskapsspridning och utveckling i psykiatrin
 • öka möjligheterna att få hjälp med psykisk ohälsa på vårdcentralerna.
Portrait of representative Socialminister Annika Strandhäll

Håller du med?

Kampen mot psykisk ohälsa – en jämlikhetsfråga

Hälsan i Sverige är på många sätt bra, men den psykiska ohälsan ökar och är ett växande problem. Många unga och äldre lider av psykisk ohälsa och de blir allt fler. Bland nya sjukskrivningar dominerar psykisk ohälsa. Att vända denna utveckling är en av våra viktigaste samhällsutmaningar och det är en viktig del i arbetet med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Psykisk ohälsa kan drabba alla, men vi vet att den psykiska ohälsan drabbar de svagaste grupperna i samhället särskilt hårt. Därför är det också en jämlikhetsfråga. En människas bakgrund ska inte vara avgörande när det handlar om att få tillgång till rätt hjälp och behandling för att kunna leva ett bra liv.

Men vi ser att det finns brister i dagens system. Allt för många går alldeles för länge utan att få hjälp. Det vill vi förändra och se till att fler får rätt hjälp i tid. Genom tidiga insatser kan också den avancerade psykiatrin avlastas så att de som är i behov av mer avancerad vård och behandling kan få bättre tillgång till den.

Den som lider av psykisk ohälsa kan i många fall behöva träffa exempelvis en psykolog på vårdcentralen snarare än en läkare. Det är en av anledningarna till att vi vill förändra vårdgarantin så att du redan inom tre dagar ska kunna få en medicinsk bedömning, av den legitimerade vårdprofession just du behöver träffa.

Uppdaterades senast: 22 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • ökade satsningar på skolhälsovård och ungdomsmottagningar så att fler unga kan få hjälp tidigt
 • ökat satsningar riktat till den barn- och ungdomspsykiatriska vården (BUP) och på psykisk hälsa med fokus på första linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna samt förbättrat tillgången till vård för att motverka ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända
 • föreslagit en förstärkt vårdgaranti som bland annat ska göra att den som behöver träffa en psykolog på vårdcentralen ska få göra det snabbare än idag.
Relaterade ämnen
 • Alkohol och narkotika

  Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Apotek

  Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför vill vi se över reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Psykiatri

  Psykisk ohälsa drabbar människor i alla samhällsklasser och slår mot hela samhället. Den håller på att bli en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukförsäkringen

  Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg försäkring är en förutsägbar försäkring. Därför är det viktigt att information om förändring av sjukpenning kommuniceras i god tid.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukvård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är den en del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är den en del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer