Public service och kommersiell media - Socialdemokraterna

Public service och kommersiell media

Vi värnar public service och stödjer kommersiell media

Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

Socialdemokraterna vill:

 • fortsatt verka för ett starkt och oberoende public service
 • att public service fortsatt ska ha ett brett utbud och spegla hela landet
 • att public service fortsatt ska utveckla nya verksamheter med syftet att nå medborgare som idag inte tar del av public services utbud
 • utveckla ett nytt plattformsoberoende mediestöd
 • inrätta en så kallad evenemangslista.
Portrait of representative Gruppledare och vice ordförande Kulturutskottet Gunilla C Carlsson

Håller du med?

Vi vill ha ett fortsatt starkt och oberoende public service

I en utvecklad demokrati har en fri och oberoende en viktig demokratisk uppgift att spegla den politiska debatten och granska makthavare. Här utgör public service en omistlig del. Vi ser public service som en självständig medieaktör och inte som en komplettering till kommersiell media. Sveriges Radio och Sveriges Television får därför aldrig begränsas till att bara sända smala program utan ska ha ett brett utbud av nyheter, samhälls- och kulturprogram, film, dokumentärer och nöjesprogram.

Nya programformer ska inte behöva godkännas eller prövas gentemot privata marknadsaktörer – avskaffa förhandsprövningen. Vi vill se ett nytt plattformsoberoende system för mediestöd. Kabel-tv-företagens vidaresändningsplikt ska utökas. Digitala radiosändningar ska på sikt ersätta FM-nätet för både Sveriges Radio och kommersiell radio. Vi vill inrätta en s.k. evenemangslista i syfte att vissa idrottsevenemang av nationellt intresse bara ska få sändas i fria kanaler som når minst 85 procent av hushållen.

Uppdaterades senast: 22 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • tillsatt en medieutredning som blev klar hösten 2016, remissbehandling under våren 2017, proposition väntas under 2018
 • tillsatt en utredning om radio- och TV-avgiften
 • tagit fram ett socialdemokratiskt mediepolitiskt program som behandlas av partistyrelsen under 2017.
Relaterade ämnen
 • Folkrörelse och civilsamhälle

  Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Idrott

  Idrottsrörelsen är en del av den svenska modellen. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. Vi ser med oro på de höjda avgifterna som riskerar stänga ute barn och unga.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kultur

  Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kyrkor och trossamfund

  Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Public service och kommersiell media

  Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer