Public service och kommersiell media - Socialdemokraterna

Public service och kommersiell media

Vi värnar public service och stödjer kommersiell media

Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

Socialdemokraterna vill:

 • fortsatt verka för ett starkt och oberoende public service
 • att public service fortsatt ska ha ett brett utbud och spegla hela landet
 • att public service fortsatt ska utveckla nya verksamheter med syftet att nå medborgare som idag inte tar del av public services utbud
 • utveckla ett nytt plattformsoberoende mediestöd
 • inrätta en så kallad evenemangslista.
Portrait of representative Gruppledare Kulturutskottet Lawen Redar

Håller du med?

Vi vill ha ett fortsatt starkt och oberoende public service

Fri och oberoende media har en viktig demokratisk uppgift att spegla den politiska debatten och granska makthavare. Här utgör public service en omistlig del. Sveriges Radio och Sveriges Television ska ha ett brett utbud av nyheter, samhälls- och kulturprogram, film, dokumentärer och nöjesprogram.

Nya programformer ska inte behöva godkännas eller prövas gentemot privata marknadsaktörer – avskaffa förhandsprövningen.

I den proposition som regeringen lagt om en förändrad radio- och tv-avgift föreslås en individuell avgift för de över 18 år med beskattningsbar inkomst, upp till max drygt 1 300 kr per år. De med låga inkomster ska betala reducerad en avgift. Detta system är mer solidariskt och robust och bedöms på sikt kräva marginella förändringar.  

I regeringens proposition om nytt mediestöd föreslås att lokal journalistik ska stärkas och att ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd införs i syfte att stärka demokratin, genom att främja tillgång till oberoende nyhetsförmedling med mångfald och hög kvalitet i hela landet.

Kabel-tv-företagens vidaresändningsplikt ska utökas. Vi vill inrätta en s.k. evenemangslista i syfte att vissa idrottsevenemang av nationellt intresse bara ska få sändas i fria kanaler som når minst 85 procent av hushållen.

Uppdaterades senast: 08 juni 2018

Det här har vi gjort:

 • lagt en proposition i riksdagen om nytt mediestöd – Journalistik i hela landet, 2017/18:154, beslut i juni 2018.
 • lagt en proposition om förändrad radio- och tv-avgift (Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service prop. 2017/18:261) –  beslut tas hösten 2018
 • utrett förutsättningar för public service inför det kommande sändningstillståndet (presenteras i juni 2018)
 • tagit fram ett mediepolitiskt program.
Relaterade ämnen
 • Folkrörelse och civilsamhälle

  Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Idrott

  En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kultur

  Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kyrkor och trossamfund

  Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Public service och kommersiell media

  Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.