Regional tillväxt

Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för ett starkare samhälle

En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle som håller ihop. Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Socialdemokraterna vill:

  • stimulera regional tillväxt. Investera i service, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
  • satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning
  • utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion
  • anpassa närings- och arbetsmarknadspolitiken efter regionala förhållanden förstärka statliga närvaron regionalt
  • införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark.

En aktiv politik för att hela landet ska leva

En av våra viktigaste uppgifter är att föra en politik som håller ihop landet och som bidrar till en hållbar utveckling i såväl städer, tätorter samt gles- och landsbygd. Vi har målmedvetet drivit en politik för att förbättra villkoren att bo, leva, arbeta och driva företag i hela Sverige. Några exempel är mångmiljardsatsningarna på bredband, på service på landsbygden, på ökad statlig närvaro, på lärcentra, på livsmedelsstrategin och på lanthandlar.

Men mycket finns kvar att göra. Regeringen har därför förankrat och presenterat en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - landsbygdspropositionen. Det innebär att framtida regeringar inte kan återgå till att ignorera landsbygden.

Med landsbygdspropositionen tar regeringen nästa steg i kursomläggningen för landsbygdspolitiken. Propositionen innehåller mål och inriktning för politiken som har förankras med riks­dagen. Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på landsbygden satsar regeringen totalt 1,5 miljarder 2019–20 och därefter 400 miljoner årligen på exempelvis satsningar på näringsliv och företagande, infrastruktur och förbättrad kompetensförsörjning.

Uppdaterades senast: