Gå till innehåll

Regional tillväxt

Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för ett starkare samhälle

En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle som håller ihop. Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Socialdemokraterna vill

  • stimulera regional tillväxt. Investera i service, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
  • solidariskt stödja de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning
  • utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion
  • anpassa närings- och arbetsmarknadspolitiken efter regionala förhållanden förstärka statliga närvaron regionalt

En aktiv politik för att hela landet ska leva

En av våra viktigaste uppgifter är att föra en politik som håller ihop landet och som bidrar till en hållbar utveckling i såväl städer, tätorter samt gles- och landsbygd. Vi har målmedvetet drivit en politik för att förbättra villkoren att bo, leva, arbeta och driva företag i hela Sverige. Några exempel är mångmiljardsatsningarna på bredband, på service på landsbygden, på ökad statlig närvaro, på lärcentra, på livsmedelsstrategin och på lanthandlar.

Men mycket finns kvar att göra. Regeringen har därför förankrat och presenterat en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - landsbygdspropositionen. Det innebär att framtida regeringar inte kan återgå till att ignorera landsbygden.

Med landsbygdspropositionen tar regeringen nästa steg i kursomläggningen för landsbygdspolitiken. Propositionen innehåller mål och inriktning för politiken som har förankras med riks­dagen.

Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. Regeringen föreslår att totalt 28,5 miljarder kronor anslås till jordbruket för perioden 2023-2027.

Utöver ett tillskott om 265,5 miljoner kronor från den historiskt omfattande infrastrukturpropositionen ökas medlen med ytterligare 750 miljoner kronor på en extra satsning på infrastruktur med fokus på bl.a. det finmaskiga vägnätet på landsbygden.

Sammantaget 1,3 miljarder kronor kommer att fördelas till utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden år 2022.

För att särskilt stödja kommuner med större strukturella utmaningar som liten befolkning, ger regeringen 300 miljoner kronor i extra stöd per år till 88 kommuner.

Service i landsbygder

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Regeringen arbetar med att stärka den kommersiella servicen i gles- och landsbygd. Det särskilda driftsstödet kan sökas av företag med försäljningsställen för dagligvaror. Butikerna ska även vara betydelsefulla för annan grundläggande service såsom drivmedel, apotek, post eller betaltjänster. De kan till exempel vara i form av en lanthandel eller bensinmack. För att genomföra investeringar som behövs för hantering av brandfarliga vätskor satsar regeringen 75 miljoner kronor för 2022 och för 2023 – till drivmedelsstationer i områden med gles service och som är i behov av stöd.

Det särskilda driftsstödet till dagligvarubutiker i sårbara områden tillförs 35 miljoner permanent årligen från och med 2023 – och kommer då att permanentas på 70 miljoner kronor årligen.

Uppdaterades senast: