Sjukförsäkringen

Trygghet när du blir sjuk

Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

Socialförsäkringsminister

Ardalan Shekarabilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • höja taket i sjukförsäkringen så att fler kan få ut 80 procent av inkomsten
 • stärka rehabiliteringen och se till att alla har en väl fungerande företagshälsovård.

En trygg försäkring är en förutsägbar försäkring

Välfärd skapar trygghet. Därför är vår generella välfärd grunden för ett starkt samhälle. Det bygger på en gemensam grundtanke om att alla ger efter förmåga och får efter behov. Vi betalar när vi är friska och får tillbaka när vi är sjuka. Syftet med våra gemensamma socialförsäkringssystem är att ge trygghet när livet förändras.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. När människor inte längre kan lita på sjukförsäkringen växer behovet av att teckna privata kompletterande försäkringar. Ett system där var och en löser sin egen försäkring blir dyrt och en del människor skulle på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kunna teckna en försäkring. Det gäller också personer som jobbar i vissa arbetsmiljöer med hög risk för skador eller arbetslöshet.

Vi vill se en trygg och bra sjukförsäkring. Vi har avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som den förra borgerliga regeringen införde. Dessutom har vi presenterat ett åtgärdspaket om 7 områden med 25 konkreta åtgärder.

Regeringen har även tagit initiativ för att stärka stödet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för den enskilde individen. Vårt mål är att ingen ska bli sjuk av sitt arbete. Blir du ändå det så ska du kunna lita på att din försäkring finns där och stöttar dig, och du ska få snabb hjälp tillbaka till hälsa och jobb. Därför har vi höjt taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 basbelopp.

En nationell samordnare för sjukförsäkringen har tillsatts av regeringen för att sätta fokus på den enskilde i sjukskrivningsprocessen. En översyn sker av sjukförsäkringen där arbetsförmågan och begreppen normalt förekommande arbete och särskilda skäl granskas.

Den som inte återfår sin arbetsförmåga trots rehabilitering och andra insatser kan beviljas sjukersättning, vilket tidigare kallades förtidspension.

SD, M och de andra borgerliga partierna vill återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. De vill återinföra en misslyckad politik vi prövat. Under den förra borgerliga regeringen utförsäkrades 100 000 personer. Folk blir inte friskare för att de blir fattiga.

Uppdaterades senast: 19 juli 2019

Det här har vi gjort:

 • avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
 • bidragit till att arbetsmarknadens parter har slutet gemensamma avsiktsförklaringar om ett arbete för friskare arbetsplatser
 • sänkt skatten för personer med sjukersättning
 • höjt bostadstillägget för de som har sjuk- och aktivitetsersättning.
 1. Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
 2. Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
 3. Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Nyckeln till det är personalen. Vården och omsorgen behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter och brukare en vård och omsorg i världsklass. Därför går Socialdemokraterna till val på ett Sjuksköterskelyft – för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som har mest.

  Läs mer
 4. Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa sig förbi mig i kön? Kommer vi sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer vi få köra långt till förlossningen eller vänta förgäves på en ambulans?

  Läs mer
 5. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer
 6. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer
 7. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer
 8. Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
 9. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

  Läs mer
 10. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer