Sjukvård - Socialdemokraterna

Sjukvård

En trygg vård i hela landet

När livet är skört behöver samhället vara starkt. Därför ska vi ha en sjukvård för alla, med höga medicinska resultat och korta väntetider. Det är en hörnsten i välfärden. Genom våra satsningar bygger vi en starkare sjukvård och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • anställa 14 000 fler i vården till 2022
 • ta fram en generalplan och satsa 3 nya miljarder för att kapa vårdköerna
 • investera 500 miljoner kronor per år i ambulanssjukvården och bygga ut verksamheten med ambulanshelikoptrar i landet så att ambulansen ska kunna komma i tid i hela Sverige
 • satsa en halv miljard årligen på en ny och utvecklad cancersatsning där man fortsätter att korta väntetiderna och bygger ut de sex regionala cancercentra
 • införa ett arbetsmiljölöfte. Alla som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet
 • prioritera investeringar i vården framför skattesänkningar. Stoppa privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården.
Portrait of representative Socialminister Lena Hallengren

Håller du med?

Mer personal och ökade resurser till vården

Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Svensk sjukvård finns för alla och håller väldigt god medicinsk kvalitet, rentav världsklass. Men det räcker inte. Var tredje patient får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation eller behandling, och var fjärde får vänta för länge på besök i specialistvården. Detta är oacceptabelt och är inte värdigt en stark välfärdsstat som vår. Därför vill vi socialdemokrater skjuta till ytterligare 3 miljarder kronor för vård i tid.

För att förbättra vården och kapa köerna behöver vi klara kompetensförsörjningen. Det behövs mer personal i vården och bättre arbetsvillkor. Vi vill erbjuda vårdens hjältar trygga arbeten med rätt till heltid. Minst 90 % av de anställda ska vara tillsvidareanställda. Vi vill ersätta stafettläkare med fasta läkare. Och de anställda behöver fler kollegor. Därför har vi byggt ut utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska och läkare. Vi har infört två miljarder kronor för utveckling av sjukvårdens arbetssätt och nyanställning av personal.

I vårt starka samhälle ska du känna dig trygg med att du får vård i tid när du behöver det. Vi satsar därför en miljard för att öka tillgängligheten i primärvården med en skärpt vårdgaranti. Utöver det ges även stora tillskott för ökad kvalitet i förlossningsvården och bättre psykiatrisk vård för unga och vuxna. Särskilda satsningar behövs för att fler ska överleva en cancersjukdom. Cancer är en av vår tids största och värsta sjukdomar. Var tredje svensk drabbas någon gång i sitt liv. Ingen ska behöva vänta en dag för länge när det finns en misstanke om cancer. Väntan ska vara så kort det bara går och behandlingarna ska vara lika bra i hela landet.

Under en lång tid har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum i vården. Tanken var att marknadslösningar skulle leda till ökad mångfald, minskade kostnader och att personalens villkor skulle förbättras. Marknadslösningarna har lett till att vården splittras upp, koncentreras till välmående stadsdelar och att plånboken styr – inte patienternas behov.

Valet är en folkomröstning om välfärden. I stället för nya privatiseringar vill vi ta tag i problemen och säkerställa att vården ges efter behov. Medborgarnas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla vården – inte till stora vinster. Därför vill vi sätta stopp för privatiseringar och gräddfiler.

Uppdaterades senast: 27 augusti 2018

Det här har vi gjort:

 • en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 13 miljarder kr i ökade satsningar för bland annat fler anställda, bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer, stärkt psykiatri och en bättre förlossningsvård
 • investerat 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting under 2018
 • satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor samt byggt ut läkarutbildningen
 • påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka den nära vården, så att vården ska finnas tillgänglig nära på exempelvis en vårdcentral och inte bara på ett sjukhus långt borta
 • infört avgiftsfri cellprovtagning i hela landet inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer.
Relaterade ämnen
 • Alkohol och narkotika

  Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Apotek

  Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Psykiatri

  Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukförsäkringen

  Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjuksköterskelyft

  Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Nyckeln till det är personalen. Vården och omsorgen behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter och brukare en vård och omsorg i världsklass. Därför går Socialdemokraterna till val på ett Sjuksköterskelyft – för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som har mest.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukvård

  När livet är skört behöver samhället vara starkt. Därför ska vi ha en sjukvård för alla, med höga medicinska resultat och korta väntetider. Det är en hörnsten i välfärden. Genom våra satsningar bygger vi en starkare sjukvård och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är en hörnsten i välfärden. Genom våra nya förslag skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.