Skog - Socialdemokraterna

Skog

Skogen är vårt gröna guld

Den svenska skogen är en välfärdsmotor som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

Socialdemokraterna vill:

 • skapa fler jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna
 • att Sverige är en ledande nation inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen
 • stimulera ett mer miljövänligt skogsbruk och mer skyddad natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden.
Portrait of representative Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Håller du med?

Skogen är vårt gröna guld

Skogen har en nyckelroll för att Sverige ska bli fossilfritt till år 2045. Den svenska skogen är en viktig resurs som kan bli till biobränsle och bioplast. Vi vill utöka bioekonomin och förstärka innovationerna kring skogen för att skapa jobb i landsbygder som är beroende av skogen som basresurs. Vi vill arbeta med utveckling och planering för ökat trähusbyggande som en klimatsmart åtgärd.

Miljövärden i skogen ska skyddas samtidigt som jobb och exportinkomster från skogsbruket säkras. Den svenska skogen har en unik biologisk mångfald som måste bevaras. Vi vill stärka skyddet av värdefulla naturskogar. Kunskaper om miljöhänsyn i skogsbruket kan utvecklas genom information, rådgivning och föreskrifter från myndigheter.

Ett nationellt skogsprogram kan ge långsiktiga spelregler för en bransch med stor potential att växa. Det ska tas fram i bred enighet mellan politiska partier, branscher och intresseorganisationer. Så utvecklar vi den svenska modellen för att säkra vår livsmiljö, jobb och välfärd.

Uppdaterades senast: 21 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • arbetat med ett nationellt skogsprogram i bred enighet i samhället
 • initierat ett samverkansprogram för innovationer i bioekonomin
 • storsatsning på skydd av värdefull natur, bl.a. det stora brandområdet i Västmanland, Hällebrännan
 • tillfört pengar till nyckelbiotopinventeringar och ökat stöd till skogsägare som skyddar skog.
Relaterade ämnen
 • Djurskydd

  Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska förbättras.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Havsmiljö

  Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Jakt och viltvård

  Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Klimat

  Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och till att ställa om. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli den första fossilfria välfärdsnationen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Landsbygdspolitik

  Vi vill göra det lättare för människor att bo och verka i hela Sverige. För att lyckas behövs en sammanhållen landsbygdspolitik och en modern och aktiv tillväxtpolitik som också utnyttjar landsbygdens potential.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Mat

  Svensk livsmedelsproduktion har möjlighet att öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till information och stoppa matfusket. Det gör svenskt jordbruk och svensk matproduktion konkurrenskraftigt och ger jobb på landsbygden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skog

  Den svenska skogen är en välfärdsmotor som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer