Vård - Socialdemokraterna

Sjukvård

En trygg vård i hela landet

Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är den en del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden.

Socialdemokraterna vill:

 • vi vill att 14 000 fler anställs i vården under nästa mandatperiod fram till år 2022
 • arbetsmiljön i sjukvården ska förbättras. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet
 • fler sjuksköterskor ska få läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställningar
 • vi vill förstärka ambulanssjukvården och bygga ut täckningen med fler ambulanshelikoptrar i hela landet
 • vi vill öka resurserna till en ny och utvecklad satsning på cancersjukvården. Väntetiderna ska kortas och den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentra ska utvecklas.
Portrait of representative Socialminister Annika Strandhäll

Håller du med?

Mer personal och ökade resurser till vården

Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Sverige har en sjukvård för alla som håller världsklass och de medicinska resultaten är i en internationell jämförelse väldigt bra. Men samtidigt finns det stora utmaningar.

Den kanske största utmaningen i vården är att klara kompetensförsörjningen. Därför har vi byggt ut utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska och stegvis bygger vi också ut läkarutbildningen. Vi har också infört två miljarder kronor för utveckling av sjukvårdens arbetssätt och nyanställning av personal. En ytterligare miljard satsas för att öka tillgängligheten i primärvården med en skärpt vårdgaranti. Utöver det ges även stora tillskott för ökad kvalitet förlossningsvården och bättre psykiatrisk vård för unga och vuxna.

Cancer är en av vår tids största och värsta sjukdomar. Var tredje svensk drabbas någon gång i sitt liv. Ingen ska behöva vänta en dag för länge när det finns en misstanke om cancer. Väntan ska vara så kort det bara går och behandlingarna ska vara lika bra i hela landet.

Uppdaterades senast: 22 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som under 2019 blir 15 och 2020 20 nya välfärdsmiljarder
 • en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 5,5 miljarder kr i  öronmärkta satsningar bara 2018 för bland annat fler anställda, kortade vårdköer och en bättre förlossningsvård
 • satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt beslutat om att bygga ut läkarutbildningen
 • påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka den nära vården, så att den vård många behöver eller några behöver ofta ska finnas tillgänglig nära på exempelvis en vårdcentral och inte bara på ett sjukhus långt borta
 • avgiftsfri cellprovtagning inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer.
Relaterade ämnen
 • Alkohol och narkotika

  Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Apotek

  Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför vill vi se över reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Psykiatri

  Psykisk ohälsa drabbar människor i alla samhällsklasser och slår mot hela samhället. Den håller på att bli en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukförsäkringen

  Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg försäkring är en förutsägbar försäkring. Därför är det viktigt att information om förändring av sjukpenning kommuniceras i god tid.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukvård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är den en del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är den en del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer