Vinst i välfärden - Socialdemokraterna

Vinst i välfärden

En välfärd att lita på utan vinstjakt

Välfärden är ingen vanlig marknad. Den ska vara generell och öppen för alla. Skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas och kvaliteten hamna i fokus.

Socialdemokraterna vill:

 • stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg
 • investera mer och skärpa lagar och regler för att stärka kvaliteten i all välfärd
 • att kollektivavtal ska gälla alla anställda i offentligt finansierad välfärdsverksamhet – oavsett om utföraren är privat eller av offentlig
 • att offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska gälla alla anställda i välfärden
 • stoppa gräddfiler i vård och omsorg.
Portrait of representative Civilminister Ardalan Shekarabi

Håller du med?

Välfärden ska ges efter behov och inte efter köpkraft

Den socialdemokratiska välfärdspolitiken bärs upp av en uppsättning principer: Den ska vara generell och öppen för alla. Den ska vara skattefinansierad och fördelas efter behov. Den ska regleras av det offentliga och vara under demokratisk kontroll och insyn.

Välfärden är ingen marknad. Den som är skolelev eller sjuk och skör har mycket dåliga förutsättningar att agera som kund på en marknad. Välfärden ska ges efter behov och inte efter köpkraft. Innehållet regleras via politiskt fattade beslut. Politiken kommer därför aldrig undan ansvar för en undermåligt fungerande skola, vårdcentral eller äldreboende även om driften utförs av en privat aktör.

Socialdemokraterna arbetar för ett långsiktigt och hållbart regelverk som säkrar att skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Ett regelverk som kombinerar politiskt ansvarstagande och brukarens valfrihet. Som sätter stopp för vinstjakten men säkrar en bredd och mångfald av aktörer. Idéburna aktörer ska stärkas samtidigt som den skatt vi gemensamt betalar för skola, vård och omsorg inte hamnar hos riskkapitalbolag i skatteparadis.

Vi ser elever, föräldrar, brukare och personals önskan om att kunna välja och att välja bort. Men vi ser också att huvudansvaret för kontroll, etablering, styrning och innehåll måste ligga på den offentliga nivån och att ansvarsutkrävandet ska ske demokratiskt. Privata alternativ ska finnas men vinsten får aldrig vara den primära drivkraften. Vinsten som incitament ska regleras och via tillstånd, tillsyn och öppenhet ska kvalitet och trygghet garanteras. Vinstjakten ska stoppas och den svenska modellen utvecklas.

Uppdaterades senast: 21 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • infört meddelarfrihet för all personal i offentligt finansierad verksamhet
 • presenterat ett förslag för att begränsa vinster i skola och omsorg
 • tillsatt en utredning för att stoppa vinstjakten inom hälso- och sjukvården
 • lämnat förslag kring ägarprövning så att oseriösa aktörer inte ska kunna bedriva välfärdstjänster för våra gemensamma skattepengar
 • lämnat förslag för att underlätta för idéburen verksamhet att bedriva offentligt finansierad välfärd.
Relaterade ämnen
 • Barn

  Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Barnomsorg

  En modern barnomsorg är öppen och tillgänglig när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Ekonomiskt bistånd

  Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. Därför ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Feminism

  Rätten till ett arbete som det går försörja sig på är grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. I den svenska modellen är jämlikhet, jämställdhet och solidaritet centralt. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Friskolor

  Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Därför behöver regelverket kring de fristående skolorna stramas upp.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Fritidshem

  Vi vill att fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, läxläsning, musik och idrott. Fritidshemmens lekfulla lärande ska göra varje elevs skoldag komplett.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Funktionsnedsättning

  För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Förskola

  Socialdemokraterna arbetar för en förskola som är lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska inte vara för stora och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Föräldraförsäkring

  Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Pension

  De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skatter

  Socialdemokratins ekonomiska politik syftar till full sysselsättning. Kunskapsresultaten i skolan, fungerande vård, ökad trygghet mot brott och framtidsinvesteringar går före nya skattesänkningar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Socialbidrag

  Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. Därför ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Trygghet

  Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vinst i välfärden

  Välfärden är ingen vanlig marknad. Den ska vara generell och öppen för alla. Skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas och kvaliteten hamna i fokus.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Välfärd

  Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning. Alla ska bidra och alla ska få ta del av välfärden. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer