Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Vårt arbete med att bekämpa gängkriminalitet i Sverige

Hårdare straff och fler lagar är bara en del av arbetet med att bekämpa gängkriminalitet. Här visar vi på exempel på hur helhetslösningar stoppar gängkriminaliteten, minskar skjutningar och ökar tryggheten. Här lägger vi även in fakta, statistik och information om utvecklingen kring våra insatser.


Projektet "sluta skjut" en succé

Malmö vågade satsa på ett uppstickarprojekt - och resultaten är slående!

Uppsalas vändning - så gick det till

Uppsala var på väg åt fel håll. Lyssna på hur de gjorde för att vända våldskurvan.

Stoppa rekryteringen till gängen

Flera kommuner som Malmö, Södertälje, Uppsala, Eskilstuna har framgångsrikt arbetat med att minska gängen, Fredrik Lundh Sammeli samlar kunskapen nu när arbetet intensifieras.

Magdalena Andersson träffar Carolina

Magdalena Andersson träffade Carolina, som fått begrava sin son. Carolina ger sina tankar på vad som ebhöver göras för att stoppa skjutningarna och bekämpa gängkriminaliteten.

Så förbättrar vi integrationen i utsatta områden

Stoppa pengarna till organiserad brottslighet!

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem

Polisutvecklingen

Utveckling antalet poliser

Fakta poliser

Polis­myndigheten var 34 089 anställda per den 31 oktober 2021, varav 21 169 poliser och 12 920 civilanställda.

Personalomsättningen på poliser de senaste 12 månaderna är totalt 3,3 procent, varav avgångar exklusive pension är 1,3 procent.

125 poliser har återanställts under året.

Poliser per Capita
Vi har aldrig haft så många poliser förut, men samtidigt har befolkningen ökat, vilket innebär att vi ändå har ett lågt antal poliser per capita. Då

Källa: Polismyndigheten

Fler poliser och fler möjligheter

Resultatutveckling av insatser mot gängkriminalitet

diagram skjutningar
Utveckling Malmö skjutningar och sprängningar med projektet sluta skjut


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Skjutningar

61

65

47

34

20


Sprängningar

43

62

39

36

17


Utveckling Stockholm skjutningar och sprängningar utan projekt sluta skjut.


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Skjutningar

119

130

95

87

156

131*

*T.om 30 novSkjutningar i Sverige 2021

Väst

40

Bergslagen

20

Mitt

39

Nord

17

Stockholm

137

Syd

65

Öst

24


 


 

 

Källa: polismyndigheten

ENGAGERA DIG

Det finns flera sätt att engagera sig för ett starkare samhälle. Var med i vår folkrörelse på det sätt som passar dig bäst.