Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Undervisning på distans

Från och med den 18 mars rekommenderas alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas istället bedrivas på distans.

Betyg

"Så länge undervisning ges, till exempel genom distansundervisning, kommer studiestöd i form av studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd fortsätta lämnas som vanligt. Om undervisningen helt skulle ställas in med anledning av coronaviruset, är det dock viktigt för mig att studerande ska kunna känna sig trygga och inte riskera att stå utan försörjning" Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: