Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny lag gör det möjligt att stänga skolor

Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

– Vi befinner oss i en mycket allvarlig situation och vi måste planera för extraordinära åtgärder. Skulle läget förändras har regeringen från och med lördag den 21 mars möjlighet att stänga verksamhet enligt skollagen, bland annat förskolor och skolor.

Den nya lagen innehåller även ett regelverk som innebär att om detta sker kommer barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas kunna erbjudas det, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Den nya lagen ger regeringen rätt att besluta om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet, något som inte är möjligt med dagens lagstiftning. Lagen innebär att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid får meddela föreskrifter om att bland annat förskolor, skolor och fritidshem ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå. Lagen träder i kraft den 21 mars 2020.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: