Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen beslutar att konsulärt bistånd höjs till 100 miljoner kronor

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset beslutade regeringen vid ett extra sammanträde den 1 april, att ytterligare öka resurserna för konsulärt stöd till svenskar resenärer utomlands.

Beslutet innebär en höjning med 90 miljoner kronor från regeringsbeslutet den 24 mars, totalt nu 100 miljoner kronor.

Beslutet fattades efter en överenskommelse med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

UD vidtar endast åtgärder när andra aktörers ansvar uttömts eller starkt begränsats. Utgångspunkten är alltid att resebranschen ska ta ansvar för sina kunder och att den enskilde står för sina egna kostnader.

Sverige fortsätter att värna om internationella principer och åtaganden och stödjer multilaterala organisationer som syftar till att motverka den globala smittspridningen och dess konsekvenser. Med en genomtänkt respons kan det internationella samfundet gemensamt lägga grunderna för en mer hållbar, jämlik och jämställd värld som står bättre rustad att möta nya kriser.

Uppdaterades senast: