Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Krispaket för svenska småföretag

Regeringen presenterar nu ytterligare ett krispaket - denna gång riktat till landets småföretagare. Det innefattar bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, rabatt för hyreskostnader och en statlig lånegaranti.

  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
  • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
  • Lånegaranti - staten garanterar 70 procent av nya lån.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: